Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapça II OMM 512 0 6 + 0 6 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Arapça temel kaynak eserleri okuyup anlamak
Course Content Zamirler-Tamlama çeşitlerini tanıtmak
Fiil ve fiillerin çeşitlerini ve fiil çekimlerini yapmak
Emir kipini oluşturmak
Arapça’da fiil cümlelerini oluşturmak, tahlil etmek
Günlük yaşamda konuşmayı ve anlamayı kavramak
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Zamirler: Muttasıl Ve Munfasıl Zamirler
2 Sıfat Ve İsim Tamlamaları
3 İsim Ve Çeşitleri – İsmin Özellikleri : Marife- Nekre- Müzekker-Müennes
4 Sayılar Ve Alıştırmalar
5 Fiil Ve Fiil Çeşitleri
6 Meçhul Fiiller-Fiillerin Çekimi
7 Emir Kipinin Yapılışı-Çekimi-Uygulama
8 Fiillerde İrap (Nasb-Rat-Cezm Durumları)
9 ARASINAV
10 ARASINAV Günlük Yaşamda Tanışma I
11 Arapça’da Fiil Cümlesi Fiil Fail Uygunluğu
12 Metin Üzerinde Alıştırmalar
13 Günlük Yaşamda Tanışma II
14 Karşılıklı Konuşma
Resources
Course Notes
Course Resources İsmail Ezheri, Açıklamalı Araştırmalı Arapça Grameri, İstanbul, 1978, Hikmet Yay.
Taceddin Uzun, Anlatımlı Arapça, Konya 2002.
Mustafa Abdülaziz ve diğerleri, Kendikendine Modern Arapça Öğretimi, İstanbul ts, Cantaş Yay.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma.
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma.
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma.
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma.
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma.
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma.
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme.
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma)
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma.
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
Total 0
Total 0
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6