Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Osmanlica I OMM 515 0 12 + 0 12 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Osmanlıca bilgisi orta düzey olan öğrencilerin tarihi metinleri okuyup değerlendirme konusundaki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Course Content Osmanlıca gramer özellikleri, Arapça ve Farsça kelimeler ve tamlamalar, Arşiv belgeleri, El yazması eserler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlıca yazı türlerini kavrar. , , , , ,
2 Arapça ve Farsça kelimeler içeren metinleri tanır. , , , , ,
3 Osmanlı tarihi ile ilgili arşivleri tanır ve orijinal kaynakları öğrenir. , , , , ,
4 Osmanlıca metinlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olur ve okur. , , , , ,
5 Okuduğu belgeleri yorumlayarak akademik çalışmalarda kullanmayı öğrenir. , , , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlıca gramer özellikleri
2 Arapça ve Farsça hakkında bilgi.
3 Tarihi metinlerin yazı türleri hakkında bilgi.
4 Çeşitli yazı türleri ile yazılmış metinlerden örnekler.
5 Yazma eserler hakkında bilgi
6 Yazma eserlerden seçilmiş örneklerin incelenmesi.
7 Kitabeler, mezar taşları, mühürler hakkında bilgi.
8 Kitabelerden, mezar taşlarından, mühürlerden seçilmiş örneklerin incelenmesi.
9 ARA SINAV
10 Rika, Sülüs ve Celi-Sülüs yazısı hakkında bilgi.
11 Talik ve Celi-Talik yazısı hakkında bilgi.
12 Divani ve Celi-Divani yazısı hakkında bilgi.
13 Sülüs ve Celi-Sülüs, Talik ile yazılmış belgelerden örneklerin okunması.
14 Celi-Talik, Divani ve Celi-Divani ile yazılmış belgelerden örneklerin okunması.
Resources
Course Notes Ders Notları
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 145
Total Workload / 25 (Hours) 5.8
dersAKTSKredisi 3