Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi TCT 508 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA SARI
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA SARI,
Course Assistants YOK
Course Category
Course Objective Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluşuna etki eden faktörlerin tespitinin yapılması.
Course Content Milli Mücadele, Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri, siyasi partiler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Milli Mücadele ile ilgili temel kaynakları listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bu dönemde ittihatçıların faaliyetlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Müdafa-i Hukuk cemiyetlerinin genel özelliklerini ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Birinci Meclis ve Terakki Perver ve Serbest Fırka gibi partileri tanır ve karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 1926-38 yılları arasındaki siyasî gelişmeleri aktarır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 II. Dünya Savaşı yıllarında CHP ve Demokrat Partinin kuruluşu ve çalışmalarını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kaynaklar ve ders içeriğinin tahlili
2 Milli Mücadele´de İttihatçılık
3 Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
4 Cumhuriyet Halk Fırkasının kuruluşu
5 Birinci Mecliste muhalefet
6 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
7 Şeyh Sait İsyanı ve sonuçları
8 1926-30 arası siyasi gelişmeler
9 ARASINAV
10 Serbest Cumhuriyet Fırkası
11 1930-1938 arası siyasi gelişmeler
12 II. Dünya Savaşı yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi
13 Demokrat Parti kuruluşu ve çalışmaları
14 Sonuç ve değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Feroz Ahmed, İttihatçılıktan Kemalizme, Cemil Koçak, Cumhuriyet Halk Partisi
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6