Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yakinçağ Osmanli Tarihinin Avrupa Kaynaklari YAK 509 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses <p> Yok</p>
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. TURGUT SUBAŞI
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Yakınçağ Osmanlı tarihinin Avrupa kaynaklarının, özellikle arşiv materyallerinin incelenmesi

Course Content

Avrupa Arşivlerinin, Özellikle İngiliz Devlet Arşivinin P.R.O. (Public Record Office)Yakınçağ Osmanlı Tarihi için Önemi. Buradaki Doküman tasnifleri. British Museum ve diğer önemli Arşiv ve Kütüphanelerdeki Materyaller. Resmi Yayınlar. Müracaat Eserleri. Kataloglar. Ansiklopediler. Dergiler. Gazeteler. Yakınçağ Osmanlı Tarihiyle ilgili Diğer Önemli Çalışmalar.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İngiliz Arşivlerinin (PRO) Modern Osmanlı Tarihi açısından önemini kavrar , , ,
2 Antlaşma metinlerini inceler , , ,
3 Dergiler ve gazeteleri araştırır , , ,
4 Katologlar ve Ansiklopedileri inceler , , ,
5 Kütüphanelerdeki önemli kaynakları analiz eder , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Tarihi açısından arşivlerin önemi
2 Avrupa ve Osmanlı Devleti’ndeki arşivler
3 Avrupa arşivlerindeki materyallerin türü
4 İngiliz Arşivlerinin (PRO) modern Osmanlı Tarihi açısından önemi
5 İngiliz Müzesi
6 Resmi Yayınlar
7 İnceleme eserler
8 Kataloglar
9 ARASINAV
10 Antlaşma metinleri
11 Dergiler
12 Gazeteler
13 Kütüphanelerdeki önemli kaynaklar
14 Modern Osmanlı tarihi ile alakalı diğer önemli kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources

1- İngiliz Devlet Arşivinin P.R.O. (Public Record Office)
2- British Museum
3- Resmi Yayınlar.
4- Müracaat Eserleri.
5- Kataloglar.
6- Ansiklopediler.
7- Dergiler.
8- Gazeteler.
9- Yakınçağ Osmanlı Tarihiyle ilgili Diğer Önemli Çalışmalar

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6