Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tarih Araştirmalarinda Metod YEN 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT HÜDAİ ŞENTÜRK
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

İlmî ve meslekî konularda Kütübhanelerden ve Arşivlerden yararlanma usul ve teknikleri kazandırma;
Bir eser veya makaleyi ilmî usulde kaleme alma ve yayınlama usul ve teknikleri kazandırma.

Course Content

Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Kaleme Alınması,Eserin Basımı.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İlmî ve meslekî konularda kütüphanelerden ve arşivlerden yararlanma usul ve tekniklerini anlatmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Bilgi ve belgeleri yorumlamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Bilgi ve belgeleri tasvir etmek açıklamak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
4 Bilgi ve belgeleri ilmî çalışmalarda açıklamak Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Bilgi ve belgeler hakkında hüküm vermek Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Bilgi ve belgeleri ilmî çalışmalarda derlemek Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Tarihi Araştırmalarında müracaat edilecek başlıca Kaynaklar.
2 Konunun Tesbiti ve Sınırlarının Çizilmesi.
3 Bibliyografyanın Tesbiti ve Toplanması.
4 Arşiv malzemesinin tesbiti ve toplanması.
5 Arşiv Belgelerinden yararlanma teknikleri; Arşiv Belgelerinden özet çıkarma teknikleri.
6 Yazma Eserlerinn Tenkidli Transkripsiyon usulu ile yayına hazırlanması.
7 Maddi ve Sözlü malzemenin tesbiti.
8 Toplanan notların tasnifi ve planın yapılması.
9 ARA SINAV
10 Eserin Kaleme Alınması: Notların Tasnifi.
11 Eseri Kaleme Alma (Yazma).
12 Dipnotu Usul ve Teknikleri.
13 Bibliyografya ve İndeks hazırlama.
14 Son Şekil ve düzeltmeler.
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul.
2) Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih araştırmalarında Usul, İstanbul 1990.
3) Z. Velidi Togan, Tarihte Usul, İstanbul, 1969.
4) M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İst. 1979.
5) Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, İstanbul 1994.
6) Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir?, İstanbul 2001.
7) E.H. Carr., Tarih Nedir, İstanbul 1980.
8) Cahit Baltacı, İslam Paleografyası, İst. 1989.
9) Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul 1995.
10) Mahmud Yazır, Eski Yazıları Okama Anahtarı, VGM yay., Ankara.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6