Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
T.C.Tarihi Araştirma Metod ve Bibliygrafyasi TCT 507 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HALUK SELVİ
Course Lecturers Prof.Dr. HALUK SELVİ,
Course Assistants

YOK

Course Category
Course Objective

T. C. Tarihi ile alakalı bilgilerin kazanılması, dönemim sonunda öğrencilerin nasıl araştırma yapacaklarını öğrenmeleri.

Course Content

T. C. Tarihi´nde kaynakların öğrenilmesi ve öğrencilerin araştırma kabiliyetlerinin kazandırılması

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 T. C. Tarihinde Araştırma ve Bibliyografyası hakkındaki kaynakları listeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Araştırma yöntemlerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
3 Yazım öncesi safhalarının ne şekilde yapılacağını kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Araştırma ve yazım safhasının genel özelliklerini ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
5 Kaynak eserlerin (arşiv kaynakları, gazete ve hatıralar vb.) kullanımını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Araştırmanın sonuçlandırılması safhasını planlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kaynaklar ve ders içeriğinin tahlili
2 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde araştırma yöntemleri
3 Kaynak tespiti
4 Bilgileri toplama ve sınıflandırma
5 Araştırmanın yazım safhası
6 Kaynak olarak Nutuk
7 Kaynak olarak basın
8 Arşivler
9 ARASINAV
10 Arşiv kaynaklarının tahlili
11 Belge kullanımı
12 Gazete ve hatıralar
13 Araştırmanın sonuçlandırılması
14 Sonuç ve değerlendirmeler
Resources
Course Notes
Course Resources

İsmail Özçelik, Tarih Araştırmalarında Metot, Ankara, 2000

Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara, 1998

Tuncer Baykara, TArih Araştırmalarında Usul, İZmir, 1999.

Semih Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakalrı, Ankara, 2001

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Tarih alanında bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanma. X
2 Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olma. X
3 Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanma. X
4 Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanma. X
5 Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanma. X
6 Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanma. X
7 Tarih alanındaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip edebilme. X
8 Tez konusu ile ilgili en az bir akademik yayın yapma (tercihen ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlatma) X
9 Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanma. X
10 Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6