Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Sistem Düzen ve Değişim ULI 628 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. OSAMA AMOUR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu derste amaç uluslararası ilişkilerin/dünya siyasetinin kadim problemlerinden biri olarak temayuz eden düzen ve değişim olgularını disiplinlerarasi bir perspektifle incelemek ve anlamaya calisarak bugunku uluslararasi duzenin tarihsel seyrini mukayeseli bir sekilde incelemektir. Duzen elebbette sadece uluslararasi iliskiler disiplinin calisma alaninda olan bir mesele degildir. Oncelikle tarihin, felsefenin, siyaset biliminin ve elbette sosyolojininin bir meselesedir. Bununla birlikte duzen, medeniyet soyleminin, cografi/jeopolitik dusuncenin ve dis politikanin icinde anlasilmasi gerekir. Daha dogru bir ifadeyle, duzen standart tanimiyla uluslararasi iliskiler disiplininin devleti merkezine alan güç, çıkar, güvenlik, güç dengesi gibi statik olgular etrafinda sekillenen bir oluşum degildir. Duzen herseyden once toplumsal olarak kurulan kimlige, dine, medeniyete ve ideolojiye ickin bir mekanizmadir ve tarihseldir.
Mukayeseli bir bakisacisiyla ele alındığında uluslararası düzen ve değişim konusunda oldukça geniş bir tartışmanın olduğu ilk fark edilen noktalardan biridir. Ana akım realist ve liberal kuramlardan inşacı ve post-yapısalcı kuramlara geniş bir alanda yapilan tartismarin farkli argumanlari ve farkli dunya gorusleri ve duzeni ve degisimi farkli sekillerde aciklama cabalari vardir.
Course Content Bu derste mukayeseli bir perspektif benimseyerek soz konusu farkli kuramsal aciklama modellerinin incelenmesi ve elestirel bir sekilde tartisilmasi amaçlanmaktadır. Öncelikli olarak temel kakvramsal tartışmalar yapıldıktan sonra dersin ilerleyen haftalarında farklı kuramsal metinlerin uluslararası sistemde düzeni ve değişimi nasıl ele aldıkları tartışlacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dünya siyaseti üzerine yapılan kuramsal tartışmaları bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Uluslararası sistemi düzen ve değişim bağlamında var olan farklı teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Dünya siyasetine ilişkin karmaşık olay, gelişme ve konular hakkında tartışmalar yaparak, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Dünya siyasetinin tarihsel dönüşümü hakkında derinlemesine analiz yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Farklı ülkelerin, kültürlerin ve ideolojilerin dünya düzeni ve sistemik değişim hakkındaki temel argümanları arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Düzen, Uluslararası Düzen ve Dünya Siyaseti 1, 2,10,18 (bkz. Kaynaklar)
3 Uluslararası İlişkiler Disiplini ve Düzen Çalışmaları 1,7, 10 (bkz. Kaynaklar)
4 İngiliz Okulu: Uluslararası Toplum ve Düzenin Kaynakları 1 (bkz. Kaynaklar)
5 Realizm: Güç ve Güç Dengesi 7, 16, 17,2, (bkz. Kaynaklar)
6 Hegemonik İstikrar ve Politik Ekonomi 3,4,5 (bkz. Kaynaklar)
7 Yeni-Kurumsalcılık: Uluslararası Örgütler ve Düzen 6 (bkz. Kaynaklar)
8 Konstruktivism: Normlar, İlkeler ve Düzen 8, 15 (bkz. Kaynaklar)
9 Medeniyet, Din ve Uluslararası Düzen 15 (bkz. Kaynaklar)
10 Eleştirel Teori ve Uluslararası Düzen (bkz. Kaynaklar)
11 Uluslararası Düzenin Bugünü: Eleştiriler ve Yeniden Yapılanma 9, 11 (bkz. Kaynaklar)
12 Araştırma Proje Sunumları (bkz. Kaynaklar)
13 Araştırma Proje Sunumları (bkz. Kaynaklar)
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes 1. Hedley Bull, The Anarchical Society, New York: Columbia University Press, 2002<br>2. John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, W. W. Norton & Co.; New Edition, 2002.<br>3. Robert Gilpin, War and Change in World Politics. Cambridge University Press; New Ed edition (25 Nov 1983)<br>4. Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press (1 Jun 1987)<br>5. Robert O. Keohane, After Hegemony, Princeton University Press, 2005<br>6. G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars, Cambridge Un. Press, 2002.<br>7. William Wohlforth and Stephen Brooks, World Out of Balance: International Relations Theory and the Challenge of American Primacy, Princeton University Press, 2008<br>8. Daniel Deudney, Bounding Power: Republican Security Theory from the Polis to the Global Village, Princeton, 2007.<br>9. Barry Buzan and Professor Ole Wæver, Regions and Powers: The Structure of International Security,Cambridge Studies in International Relations, 2009. <br>10. John M. Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760-2010, Cambridge University Press, 2012<br>11. Andrew Hurrell, On Global Order: Power, Values, and the Constitution of International Society, 2007 <br>12. Martha Finnemore and Kathryn Sikkink. 1998. ?International Norm Dynamics and Political Change.? International Organization, 52(4): 887-917<br>13. Cox, ?Social Forces, States, and World Orders: Beyond International Relations Theory,?, in Keohane, Neorealism and its Critics, Columbia University Press (28 May 1986) ss. 204-54. <br>14. Ahmet Davutoğlu, Alternative Paradigms: Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory ,1993.<br>15. Nicholas Onuf, World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, Routledge; Reissue edition (6 July 2012)<br>16. Kenneth Waltz, Theory of International Politics,1978<br>17. Kenneth N Waltz, Man, the State and War: A Theoretical Analysis, 1956.<br>18. Jim George, Discourses of Global Politics: A Critical (Re)Introduction to International Relations (Critical Perspectives on World Politics),Palgrave Macmillan, 1994
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 157
Total Workload / 25 (Hours) 6.28
dersAKTSKredisi 6