Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Peace and Conflict In International Politics ULI 621 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör. AYLA AKDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin hedefi genel anlamada savaş ve detaylı olarak iç savaşların sebepleri, dinamikleri ve sonuçlarının boyut ve etkilerini farklı kavramsal, metodolojik ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde incelemektir. Belli sorular etrafında öğrenciler çeşitli teorik pozisyonlar üzerinden geliştirilen temel yaklaşımları ele alma imkânı bulacaklardır.

Course Content

Ders öğrencilere barış ve çatışma çalışmaları konularında yapılan teorik tartışmaları ve ortaya çıkan sonuçları irdeleme olanağı verecektir. 14 seminer üzerinden yapılacak olan derste katılım zorunludur. Her seminerde öğrenciler kendi hazırladıkları sunumları yapmakla sorumludurlar. Bu sunumlardan hazırladıkları makaleler yaklaşık 5000 kelime olmalıdır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler savaş barışın gerekçelerini sebep sonuçlarını öğrenecek arada bağlantı kurabilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Öğrenciler savaşa dair oluşturulmuş olan teorik yaklaşımları bilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Öğrenciler savaşın/barışın sebep ve sonuçlarını güncel çatışmalara uyarlayabilmelidirler. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Savaş nedir? Rasyonel bir bakış açısı. 1, 2, 3, 4, 5
2 Hegemonik istikrar ve gücün geçişkenligi 6, 7, 8, 9
3 Demokratik barış 10, 11, 12, 13
4 Liberal Ticaret Teorisi 14, 15, 16, 17
5 Liberal Ticaret Teorisi ve Uluslararası Kuruluşlar 22, 23, 24, 25
6 Oyalama Teorisi 18, 19, 20, 21
7 Uluslararası Müdahale 22, 23, 24, 25
8 Sinav haftasi -
9 Savaşın ekonomik nedenleri 26, 27, 28, 29
10 İç savaşın ekonomik nedenleri 26, 27, 28, 29
11 Savaşın siyasi nedenleri 30, 31, 32
12 İç savaşın siyasi nedenleri 30, 31, 32
13 Savaşın etnik nedenleri 33, 34, 35
14 İç savaşın ekonomik nedenleri 33, 34, 35
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Van Evera, S. 1997. Guide to Methods for Students of Political Science. Ithaca: Cornell University Press.
2. Fearon, J. D. 1995. Rationalist Explanations of War. International Organization 49: 379-414.
3. Fearon, J. & A. Wendt. 2002. Rationalism v. Constructivism: A Skeptical View. In: Carlsnaes, Walter / Risse, Thomas / Simmons, Beth A. (Eds.). Handbook of International Relations. London: Sage. Chapter 3.
4. Dougherty, J. E. & R. L. Pfaltzgraff. 2001. Contending Theories of International Relations. New York: Longman, (5. Edt.). Chapter 2.
5. Grieco, J. 1997. Realist International Theory and the Study of World Politics. In Doyle, M./ Ikenberry, G. J. (Hg.). New Thinking in International Relations Theory. Boulder, Colo: Westview. Chapter 7.
6. Spiezio, K. E. 1990. British Hegemony and Major Power Wars, 1815-1939: An Empirical Test of Gilpin´s Model of Hegemonic Governance. International Studies Quarterly 34: 165-181.
7. Snidal, D. 1985. The Limits of Hegemonic Stability Theory. International Organization 39: 579-614.
8. Tammen, R., J. Kugler, D. Lemke, A. Stam, M. Abdollahian M., C. Alsharabati, B. Efird, B. & A.F.K. Organski. 2000. Power Transitions: Strategies for the 21st. Century. New York: Chatham House. Chapter 1.
9. Bussmann, M. & J. R. Oneal. 2007. Do Hegemons Distribute Private Goods? A Test of Power-Transition Theory. Journal of Conflict Resolution 51: 1-25.
10. Russett, B. & H. Starr. 2000. From Democratic Peace to Kantian Peace: Democracy and Conflict in the International System. In: M. I. Midlarsky (Hg.). Handbook of War Studies II. Ann Arbor: University of Michigan Press.
11. Bueno de Mesquita, B., J. D. Morrow, R. M. Siverson, & A. Smith. 1999. An Institutional Explanation for the Democratic Peace. American Political Science Review 93: 791-807.
12. Oneal, J. R., B. Russett & M. L. Berbaum. 2003. Causes of Peace: Democracy, Interdependence, and International Organizations, 1885-1992, International Studies Quarterly 47: 371-393.
13. Bennett, D. S. & A. C., Stam, III. 1998. The Declining Advantages of Democracy: A Combined Model of War Outcomes and Duration. Journal of Conflict Resolution 42: 344-366.
14. Schneider, G., K. Barbieri, K. & Gleditsch N. P. 2003. Globalization and Armed Conflict. Lanham: Rowman & Littlefield. Chapter 1.
15. Gartzke, E. & Li, Q. 2003. War, Peace, and the Invisible Hand: Positive Political Externalities of Economic Globalization. International Studies Quarterly 47: 561-586.
16. McDonald, P. 2004. Peace through Trade or Free Trade? Journal of Conflict Resolution 48: 547-572.
17. Boehmer C., E. Gartzke & T. Nordstrom. 2004. Do Intergovernmental Organizations Promote Peace? World Politics 57: 1-38.
18. DeRouen, K. R. 1995. The Indirekt Link: Politics, the Economy, and the Use of Force. Journal of Conflict Resolution 39: 671-695.
19. Pickering J. & E. F. Kisangani. 2005. Democracy and Diversionary Military Intervention: Reassessing Regime Type and the Diversionary Hypothesis. International Studies Quarterly 49: 23-43.
20. Oneal, J. R. & J. Tir. 2006. Does the Diversionary Use of Force Threaten the Democratic Peace? Assessing the Effect of Economic Growth on Interstate Conflict, 1921-2001. International Studies Quarterly 50: 755-779.
21. Chapman, T. & D. Reiter. 2004. The UN Security Council and the Rally ?Round the Flag Effect. Journal of Conflict Resolution 48: 886-909.
22. Greig, J. M. & P. F. Diehl. 2005. The Peacekeeping-Peacemaking Dilemma. International Studies Quarterly 49: 621-645.
23. Fortna, V. P. 2004. Does Peacekeeping Keep Peace? International Intervention and the Duration of Peace After Civil War. International Studies Quarterly 48: 269-292.
24. Krain, Matthew. 2005. International Intervention and the Severity of Genocides and Politicides. International Studies Quarterly 49: 363-387.
25. Regan, P. M. & A. Aydin. 2006. Diplomacy and Other Forms of Intervention in Civil Wars. Journal of Conflict Resolution 50: 736-756.
26. Collier, P. & A. Hoeffler. 2004. Greed and Grievance in Civil War. Oxford Economic Papers 56: 563-95.
27. Ross, M. L. 2004. What Do We Know About Natural Resources and Civil War? Journal of Peace Research 41: 337-356.
28. Fearon, J. D. 2005. Primary Commodity Exports and Civil War. Journal of Conflict Resolution 49: 483-507.
29. Bussmann, M. & G. Schneider. 2007. When Globalization Discontent Turns Violent: Foreign Economic Liberalization and Internal War. International Studies Quarterly 51: 79-97.
30. Hegre, H., T. Ellingsen, S. Gates & N. P. Gleditsch. 2001. Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992. American Political Science Review 95: 33-48.
31. Fearon, J. D. & Laitin, D. D. 2003. Ethnicity, Insurgency, and Civil War. American Political Science Review 97: 75-90.
32. Buhaug, H. 2006. Relative Capability and Rebel Objective in Civil War. Journal of Peace Research 43: 691-708.
33. Sambanis, N. 2001. Do Ethnic and Nonethnic Civil Wars Have the Same Causes? Journal of Conflict Resolution 45: 259-282.
34. Cederman, L.-E. & L. Girardin. 2007. Beyond Fractionalization: Mapping Ethnicity onto Nationalist Insurgencies. American Political Science Review 101(1): 173-185.
35. Fearon, J. D., K. Kasara, & D. D. Laitin. 2007. Ethnic Minority Rule and Civil War Onset. American Political Science Review 101: 187-193.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 40
1. Sözlü Sınav 10
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6