Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Endüstri Ilişkilerinin Yasal Çerçevesi IKY 503 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ONUR METİN
Course Lecturers Doç.Dr. EKREM ERDOĞAN,
Course Assistants

Arş. Gör. Cihan Durmuşkaya

Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, Türkiye´de endüstri ilişkilerinin yasal çerçevesini öğretmektir.

Course Content

Türkiye´de endüstri ilişkilerini yasal çerçevesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endüstri ilişkileri ile Türk endüstri ilişkileri sistemini ayırt eder , , , ,
2 Türk endüstri ilişkilerinin yasal dayanaklarını sorgular ve tartışır , , , , ,
3 Türk endüstri ilişkilerinde iş ilişkilerinin yapılışını, içeriğini ve sona erişini analiz eder , , , ,
4 İş sözleşmesinin işleyişi ve sona erişinin doğuracağı hukuksal sonuçları değerlendirir , , , , ,
5 Türk endüstri ilişkileri bağlamında sendikal örgütlenme konusunu uygulamayla karşılaştırmalı olarak tartışır , , , , ,
6 Türk endüstri ilişkilerinde toplu pazarlık ve iş mücadelesi yöntem ve sonuçlarını yargı kararları eşliğinde değerlendirir , , , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstri ilişkileri kavramı ve tarihi
2 Türkiyede endüstri ilişkileri
3 Endüstri ilişkileri hakkındaki temel kavramlar
4 Endüstri ilişkileri hakkındaki temel kavramlar
5 İş sözleşmesi
6 İş sözleşmesi türleri
7 İş sözleşmesinin içeriği
8 İş sözleşmesinin feshi
9 İş sözleşmesinin feshi
10 Vize
11 Sendikalar kanunu
12 Toplu pazarlık
13 Toplu iş sözleşmesi
14 14. İş mücadelesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
10 Güncel gelişmeleri eleştirel bir gözle değerlendirebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6