Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yalin Üretimde Kalite KAL 537 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL
Course Lecturers Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Yalın üretim çağdaş bir üretim paradigmasıdır. Bu kapsamda yalın üreti dünya genelinde ayakta tutan iki temel yapı taşından biri kaynağında ve yerinde kalitenin sağlanmasıdır. Bu derste yalın üretimde kalite anlayışı öğretilerek öğrencilere uygulama yeteneği kazandırmaktır. 

Course Content

Bu ders aşağıdaki konular içermektedir: Yalın üretimde kalite yaklaşımı, Yalın üretime genel bakış, Kalite ve sürekli iyileştirme, Yalın üretimde geliştirilen kalite yaklaşımları, Kaynağında ve yerinde kalite, Jidoka ve Otonomasyon, Otonomasyon bileşenleri, Jidoka prensipleri ve uygulamaları, Kalite sağlamada Poka Yoke Hata Engelleme, Kalite çember sistematiği, Kalite çemberi uygulamaları, Yalın altı Sigma, Yalın altı Sigma uygulama örnekleri, Hizmet sektöründe yalın yaklaşım ve kalite.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes <p>www. icil.sakarya.edu.tr</p>
Course Resources

1.Deming,W,. Edwards, Out of the Crisis (MIT Press) Reprint Edition, MIT Press, 2000.

2.Kavrakoğlu, İbrahim,Toplam Kalite Yönetimi, Kalder Yayını, 1996.

3.Lonnie Wilson, How To Implement Lean Manufacturing 1st Edition, Mc Graw Hill, 2010.

4.Liker, Jeffrey, The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer Hardcover, 2004

5.Imai, Masaaki , Gemba Kaizen: A Commonsense Approach to a Continuous Improvement Strategy, Second Edition 2nd Edition, Mc Graw Hill, 2012.

6.George Michael L, The Lean Six Sigma Pocket Toolbook: A Quick Reference Guide to 100 Tools for Improving Quality and Speed 1st Edition, Mc Graw Hill, 2005.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek X
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek X
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek X
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak X
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek X
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek X
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 6