Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tedarikçi Kalite Yönetimi KAL 533 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator ASLAN ÇOBAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective Bu dersin amacı, ülkemizde de hızla gelişen lojistik sektörüne öğrencilerin dikkatini çekerek, bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak suretiyle özel sektörde iş imkânlarını değerlendirmek ve akademik çalışmalar yapmalarını teşvik etmektir.
Course Content Tedarik ve tedarikçi kavramı Tedarik organizasyonu, Tedarik yapısı ve süreçleri, Tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM),Tedarikçi değerlendirme teknikleri, Tedarikçi kalite yönetimi sistemi, Tedarikçi koordinasyonu ve denetimi, Tedarikçi sertifika programları, Tedarikçi geliştirme politikaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Tedarik zinciri ve lojistik kavramlarını detaylı tanımak ve açıklayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Tedarik Zinciri Yönetiminin günümüz iş dünyasındaki rolünü ve önemini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilişim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Tedarikçi ilişkileri yönetimini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Tedarikçi kalitesini artırma yöntemlerini kavramak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tedarik zinciri yönetimi
2 Tedarik zinciri faaliyetleri ve maliyet unsurları
3 Tedarik zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı
4 Tedarik zincirlerinde dağıtım ağı tasarımı
5 Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
6 Tedarikçi ilişkileri yönetimi (SRM)
7 Tedarikçi kalite yönetim sistemi
8 Satın alma fonksiyonu
9 Satın alma türleri ve tedarik yönetimi
10 Ara Sınav
11 Satın alma stratejileri ve satın alma süreci
12 Tedarikçi seçme ve değerlendirme yöntemleri
13 e-Tedarik kavramı ve özellikleri
14 Tedarik zinciri yönetiminde performans değerlendirmesi
Resources
Course Notes 1. Tedarik Zinciri Yönetimi, Turan Paksoy<br>2. Örnek Olay ve Uygulamalarla Tedarik Zinciri Yönetimi, Ömer Faruk Görçün
Course Resources 1.Richardson, R., Purchasing and Supply Chain
Management, School of Engineering Technology
& Management, Southern Polytechnic State
University, 2002.
2. Curtis, C., Supplier Development - Supplier
Relationship Management, Supply Management
2001, Institute of Supply Management, 2001.
3. de Boer, L., Labro, E., Morlacchi, P., A Review
of Methods Supporting Supplier Selection,
European Journal of Purchasing & Supply
Management, Vol.7, No.2, 75-89, 2001.
4.Contemporary Logistics, Murphy, Paul R. ve Donald F. Wood (2008), Pearson Prentice Hall Yayınevi, 9. Baskı
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek X
2 Kalite alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
3 Kalite alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
4 Kalite alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
5 Kalite alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek X
6 Kalite alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek X
7 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak
8 Kalite alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
9 Kalite alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
10 Kalite alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6