Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyoloji Teknikleri BIY 526 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. TAKİ DEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Öğrencilere bitki ıslahında kullanılan moleküler işaretleyicilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda bilgi verilmesi
Course Content Moleküler markörler ve bitki ıslahında kullanım alanları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Moleküler markörleri bilir Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Moleküler markörlerin bitki ıslahında kullanımını kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Moleküler analizleri yapar ve uygular Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Moleküler analiz sonuçlarını değerlendirir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin tanıtımı ve moleküler işaretleyici tipleri
2 Protein moleküler işaretleyicileri
3 PCR temeline dayalı moleküler işaretleyiciler
4 RAPD moleküler işaretleyicileri
5 AFLP moleküler işaretleyicileri
6 SSR moleküler işaretleyicileri
7 SCAR moleküler işaretleyicileri
8 SNP moleküler işaretleyicileri
9 Ara Sınav
10 Mikro array
11 Yeni nesil DNA sekanslama teknolojileri ve moleküler işaretleyiciler
12 Moleküler marker teknolojileri
13 Moleküler marker teknolojileri
14 Konuların toplu değerlendirilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6