Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sitogenetik BIY 513 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY
Course Lecturers Prof.Dr. HÜSEYİN AKSOY,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Sitogenetiğin temel ilkelerinin öğrenilmesi ve hücre genetiği hakkında detaylı bilgiler edinilmesi.

Course Content

Sitogenetikte temel kavramlar, hücre bölünmeleri, genetik kontrol, sayısal ve yapısal kromozom mutasyonları, genom analizi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yapısal kromozom değişikliklerinin sitolojik davranışları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Mayozun sitolojik temel özellikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Sayısal kromozom değişiklikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
4 Karyotip analizi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Ara Sınav Soru-Cevap, Sınav ,
6 Mayozun genetik kontrolü Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Yapısal kromozom değişiklikleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
8 Genom analizi ve diploid türler arasında genomik akrabalık ilişkileri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
9 Nukleusun yapısı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
10 Sitogenetikte temel kavramlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sayısal kromozom değişikliklerinin sitolojik davranışları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
12 Mitoz bölünme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
13 Mayotik mutantlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
14 Kromatin ve tipleri Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 Mayoz bölünme Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sitogenetikte temel kavramlar
2 Nukleusun yapısı
3 Kromatin ve tipleri
4 Mitoz bölünme
5 Mayoz bölünme
6 Mayozun genetik kontrolü
7 Mayozun sitolojik temel özellikleri
8 Mayotik mutantlar
9 Karyotip analizi
10 Sayısal kromozom değişiklikleri
11 Sayısal kromozom değişikliklerinin sitolojik davranışları
12 Yapısal kromozom değişiklikleri
13 Yapısal kromozom değişikliklerinin sitolojik davranışları
14 Genom analizi ve diploid türler arasında genomik akrabalık ilişkileri
Resources
Course Notes
Course Resources

1) Schulz-Schaeffer, J., Cytogenetics: Plants, Animals, Humans, Springer-Verlag, New York, 1980.
2) Karol, S. ve Suludere, Z., Hücre Çekirdeği ve Kromozomlar, Gazi Üniversitesi yayınları, No: 173, 1992.
3) Elçi, Ş., Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemler, 100. Yıl Üniversitesi Yayınları, No:18, 1994.
4) Topaktaş, M. ve Rencüzoğulları, E., Sitogenetik, Çukurova Üniversitesi, 1995.
5) Karol, S., Ayvalı, C. Ve Suludere, Z., Hücre Biyolojisi, Öğün Matbaacılık, 2000.
6) Cumming, M.R. (Çeviri Editörü: Öner, C.) Genetik, Palme Yayıncılık, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uzmanlık Alanı ölçeğinde metot geliştirme yöntemlerini ve bilgi elde etme yöntemlerini sağlama X
2 Konu üzerine uygulama yapabilme X
3 Alanıyla ilgili literatür düzeyinde temel bilgiye sahip olma X
4 Sonuçlarını anlatabilme ve tartışabilme X
5 Özgün konular belirleyebilme X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6