Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Mikro Ekonomik Teori IKT 621 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA AKAL
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA AKAL,
Course Assistants

Bölüm asistanları

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

İktisadi hayatın kavranması, temel ekonomik sorunların analiz edilmesi, tüketici ve firma teorisine ait rasyonel karar alma süreçlerinin analiz edilmesi, üretici ve tüketici fonksiyonlarının matematiksel olarak elde edilişi ve niteliklerinin anlaşılması, firmaların farklı piyasalardaki karar alma süreçleri ile faktör piyasası analiz edilecektir.

Course Content
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel Kavramalar, İktisadi Sistem Sorunu ve Üretim Olanakları Analizi, Ekonomik modeller ve optimum değer mantığı Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Performans Görevi,
2 Mikro İktisatta Matematik kullanımı ve grafik çizimleri, Tercihler ve Fayda Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
3 Fayda Maksimizasyonu ve Seçim; Marshal talep eğrilerinin ve dolaylı fayda denkleminin elde edilişi ve geçişler, Harcama Minimizasyonu ve Seçim; Hicks talep eğrileri, harcama denkleminin elde edilişi ve geçişler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
4 Tam ikame ve Tam tamamlayıcı mallarda fayda maksimizasyonu ve talep eğrileri, Fiyat ve gelir değişmelerinin etkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
5 Mallar arasında talep ilişkisi, Piyasa talebi ve esneklik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
6 Üretim fonksiyonları; terimler, özellikleri, verim kanunları, teknik ilerleme ve ölçümü, Maliyet Analizi; Maliyet minimizasyonu ve faktör seçimi, maliyet fonksiyonları ve verim ilişkisi Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Performans Görevi,
7 Kar Maksimizasyonu ve arz, Tam Rekabet Piyasası: Firma Kar maksimizasyou, gelir maksimizasyonu ve eleştirilerve alternatif modeller
8 Tam Rekabet Piyasası: Firma, Endüstri Dengeleri, Maliyet Durumlarına göre Firma ve Endüstri Arz Eğrileri, Tam Rekabet Piyasasında Devlet Müdahaleleri
9 Monopol Piyasa: Monopolün çıkış nedenleri, Denge ve TRŞ ile karşılaştırma, monopol türleri. monopole kamu müdahalesi, Monopson. zincirleme monopol, İki Yanlı Monopol, Monopolün eleştirisi. Monopole kamu müdahalesi, Monopson. zincirleme monopol, İki Yanlı
10 Duopol Modelleri ve Denge, Çok Firmalı Oligopoller ve Denge
11 Monopollü Rekabet Piyasasının Analizi, Üretim Faktörlerinin Fiyatlandırılması: Tam Rekabette Faktör Talebi
12 Üretim Faktörlerinin Fiyatlandırılması: Aksak Rekabette Faktör Talebi, Faktör Arzı: Sabit ve değişken faktör arzı
13 Faiz ve hesapları, Girişimci, Kar, Yatırım talebi, Genel Denge ve Refah Ekonomisi: Tüketim, üretim ve genel ekonomik denge, etkinlik ve sosyal refah.
14 Yıl sonu sınavı
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar, ekonomik modeller ve optimum değer, grafik çizimi Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
2 Tercihler ve fayda, fayda maksimizasyonu ve seçim Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
3 Fiyat ve gelir değişimlerinin etkisi Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
4 Mallar arasında talep ilişkisi, Piyasa talebi ve esneklik Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
5 Üretim fonksiyonları Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
6 Üretim maliyetleri Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
7 Maliyet fonksiyonları, kar maksimizasyonu ve arz Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
8 ARA SINAV Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
9 Monopol piyasası, Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
10 Oligopol piyasaları Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
11 Monopollü rekabet piyasaları Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
12 Tam ve aksak rekabetçi piyasada girdi talebi Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
13 Üretim faktörleri fiyatları ve arzı Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
14 Paranın zaman değeri Akal,Mustafa, Mikroekonomi Seçkin Yayınları 2015 vd kaynaklar
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim&uuml;yesi notları, Mikroekonomik Konuları &uuml;zerine sınıf tartışmaları ve notları.</p> <p>Akal,Mustafa, Mikroekonomi T&uuml;ketici,&nbsp;&Uuml;retici, Piyasa Teorisi,Se&ccedil;kin Yayınları, Sakarya 2015<br /> Akal,Mustafa, Mikroekonomi Soru &Ccedil;&ouml;z&uuml;mlemeleri, Se&ccedil;kin Yayınları, 2014.</p> <p>Bulmuş,İsmail, Mikroekonomi.</p> <p>Quand,Mikroekonmi, Gazi Kitabevi.</p>
Course Resources

Siberberg, Varian Microeconomics kitapları.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Final 1 3 3
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6