Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sismik Modelleme JFM 530 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Uygulamalı sismik konusunda araştırma yapacakların bilgi düzeylerini yükseltmek
Course Content Modellemenin amacı; Modellemede sayısal uygulamalar, Fourier, Radon, Laplace, ve Hartley integralleri; Ters problemler ve çözüm yöntemleri; Biçimlendirme Süzgeçleri; Ters evrişim (Dekonvolüsyon); Yapay sismogramlar; Işın izleme yöntemiyle yapay sismogram üretimi; Sonik loglardan yapay sismogram üretimi; Elastik ve elastik olmayan ortamlarda soğrulma; Akustik dalga denklemi ile modelleme; Elastik dalga denklemi ile modelleme; Modellemede spektral ve sonlu farklar yöntemleri; Modelleme yardımıyla litolojik kestrim
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sismik modellemede temel kuralları uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Yer altının gerçekci görüntülenmesinde deneyim kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Dalga alanı modellemesi için bilgisayar programlama yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Sismik verilerin yorumlanmasında deneyim kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Bazı jeolojik modeller için yapay sismogram üretir. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modellemenin amacı 1. Hafta Sunusu
2 Modellemede sayısal uygulamalar 2. Hafta Sunusu
3 Fourier, Radon, Laplace ve Hartley integralleri 3. Hafta Sunusu
4 Ters problemler ve çözüm yöntemleri 4. Hafta Sunusu
5 Biçimlendirme Süzgeçleri 5. Hafta Sunusu
6 Ters evrişim (Dekonvolüsyon) 6. Hafta Sunusu
7 Yapay sismogramlar 7. Hafta Sunusu
8 Işın izleme yöntemiyle yapay sismogram üretimi 8. Hafta Sunusu
9 Sonik loglardan yapay sismogram üretimi 9. Hafta Sunusu
10 Elastik ve elastik olmayan ortamlarda soğrulma 10. Hafta Sunusu
11 Akustik dalga denklemi ile modelleme 11. Hafta Sunusu
12 Elastik dalga denklemi ile modelleme 12. Hafta Sunusu
13 Modellemede spektral ve sonlu farklar yöntemleri 13. Hafta Sunusu
14 Modelleme yardımıyla litolojik kestrim 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes Haftalık verilen Ders Notu ve internet ortamında ppt dosyası
Course Resources Clayton, R., and Engquist, B., 1977, Absorbing boundary conditions for acoustic and elastic wave equations: Bull. Seis. Soc. Am., 67, 15291540.

Kosloff, D., and Baysal, E.,1982, Forward modeling by a Fourier method, Geophysics, 47, 1402-1412.

Kosloff, D., Reshef, M., and Lowenthal, D. ,1984, Elastic wave calculation by Fourier method, Bull. Seism. Soc. Am., 74, 875-891.

Claerbout, J.F., 1985, Imaging the Earths Interior. Blackwell Sci.Publ.

Saatçılar, R., and Ergintav, S. ,1991, Solving elastic wave equation with Hartley method, Geophysics, 56, 274-278.

Redfern, D., and Campbell, C., 1998, The Matlab 5 Handbook: Springer-Verlag.

Zhang, B., Papageorgiou, A., S., Tassoulas, J., L., 1998, A hybrid numerical technique, combining the finite-element and boundary-element methods, for modeling the 3D response of 2D scatterers, Bull. Seism. Soc. Am. 88, 1036-1050.

Lines, L. R., Slawinski, R., and Bording, R. P., 1999, A recipe for stability of finite-difference wave-equation computations: Geophysics, 64, 967969.

Zelt, C. A., 1999, Modelling strategies and model assessment for wide-angle seismic traveltime data, Geophys. J. Int., 139, 183-204.

Olsen, K., B., Nigbor, R., Konno, T., 2000, 3D Viscoelastic Wave Propagation in the Upper Borrego Valley, California, Constrained by Borehole and Surface Data, Bull. Seism. Soc. Am. 90, 134-150.

Margrave, G.F., 2001, Numerical methods of exploration seismology with algorithims in MATLAB. The University of Calgary Publ.

Yılmaz, O., 2001, Seismic Data Analaysis. Vol. I, II, SEG Publ.

Zelt, C. A., K. Sain, J. V. Naumenko, and D. S. Sawyer, 2003, Assessment of crustal velocity models using seismic refraction and reflection tomography, Geophys. J. Int., 153, 609-626.

E. Minkoff, S.E., Stone, C.M., Bryant, S., and Peszynska, M., 2004, Coupled geomechanics and flow simulation for time-lapse seismic modeling. Geophysics, V. 69, NO. 1 , P. 200211,

Zelt, C. A., R. M. Ellis and B. C. Zelt, 2006, 3-D structure across the Tintina strike-slip fault, northern Canadian Cordillera, from seismic refraction and reflection tomography, Geophys. J. Int., 167, 1292-1308.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 2 10 20
Final 1 10 10
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6