Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Jeofiziği JFM 504 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğrencilere mühendislik jeofiziği kapsamında yer alan yöntem ve araştırma konuları hakkında genel bilgilerin anlatılması ve kavratılması, bu konuda son yıllarda yapılan en son makaleler.
Course Content İmar için uygun seçim, tasarım, projelendirme ve modelleme uygulamasını kazandırmak- Mühendislik yapıları (baraj, liman, köprü, karayolu, demiryolu, nükleer santral, metro, tünel, boru hattı,...vb.) ve zemin ilişkileri Zemin ve kayaların çeşitli fiziksel özellikleri (sismik hız, yoğunluk, elektrik özdirenç, mıknatıslanma, rakyoaktivite, soğurma)- Jeofizik yöntemler ile zeminin dinamik özelliklerinin belirlenmesi- Güzergah ve yer seçimi - Yeraltı boşlukların belirlenmesi Kirlenme ve tuzlanma Çatlak oranının belirlenmesi Yeraltı şebekelerinin (PTT hatların, su boruları, kanalizasyoni güç hattı, eski su hatları,...vb.) aranması Yeraltı dehlizlerinin, mağaralarının ve dokunum zonlarının belirlenmesi Yeraltı tabakalarının belirlenmesi - Uygulamalar ve seçilmiş örneklerin incelenmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Lisansüstü Jeofizik Bilimleri ve Mühendislik jeofiziği bilgilerini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
2 Mühendislik jeofiziği ile ilgili detaylı bilgileri ve teknolojileri ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
3 Mühendislik yapıları (baraj, liman, köprü, karayolu, demiryolu, nükleer santral, metro, tünel, boru hattı,...vb.) ve zemin ilişkilerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav ,
4 Jeofizik yöntemler ile zeminin dinamik özellikleri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Jeofizik yöntemler ile zeminin dinamik özellikleri tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Yeraltı tabakalarının tayini ve takibini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Jeofizikte proje tasarımı ve rapor yazımını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Jeofizikte proje tasarımı ve rapor yazımı. Hafta Makale
2 Mühendislik yapıları (baraj, liman, köprü, karayolu, demiryolu, nükleer santral, metro, tünel, boru hattı,...vb.) ve zemin ilişkileri. Hafta Makale
3 Zemin ve kayaların çeşitli fiziksel özelliklerinin (sismik hız, yoğunluk, elektrik özdirenç, mıknatıslanma, rakyoaktivite, soğurma) jeofizik yöntemlerle belirlenmesi. Hafta Makale
4 Jeofizik yöntemler ile zeminin dinamik özelliklerinin Hafta Makale
5 Jeofizik yöntemler ile zeminin dinamik özelliklerinin Hafta Makale
6 Güzergah ve yer seçimi. Hafta Makale
7 Yeraltı boşlukların belirlenmesi. Hafta Makale
8 Kirlenme ve tuzlanma. Hafta Makale
9 Çatlak oranının belirlenmesi. Hafta Makale
10 Yeraltı şebekelerinin (PTT hatların, su boruları, kanalizasyoni güç hattı, eski su hatları,...vb.) aranması. Hafta Makale
11 Yeraltı şebekelerinin (PTT hatların, su boruları, kanalizasyoni güç hattı, eski su hatları,...vb.) aranması. Hafta Makale
12 Yeraltı dehlizlerinin, mağaralarının ve dokunum zonlarının belirlenmesi. Hafta Makale
13 Yeraltı tabakalarının tayini ve takibi Hafta Makale
14 Uygulamalar ve seçilmiş örneklerin incelenmesi. Hafta Makale
Resources
Course Notes
Course Resources Bracinac Z., Jangi M., 1978, Engineering- Geological Maps of Seismic Regions Y. (Cartes Geotechniques des Regions Seismiques) Bulletin of the İnternational Association of Engineering Geology N. 18, 27-32
Imai T. and Yoshimura M. 1976, The Relation of Mechanical Properties of Soil to P and S Wave Velocities for Ground in Japan, URANA RESEARCH INSTITUTE, OYO corp
Kovacs W.D., and Holtz R.D. 1981, An Introduction to Geotechnical Engineering, Prentice-Hall Civil Engineering and Engineering Mechanics Series.
Özaydın K. 1982, Zemin Dinamiği, Deprem Mühendisliği Türk Milli Yayınları, No. 1.
Türker, E. 1988, Sismik Yöntemlerle Zemin Taşıma Gücünün Saptanması, Doktora Tezi, A.Ü. Isparta Mühendislik Fakültesi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi X
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri X
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 7 7
Sözlü Sınav 8 5 40
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 152
Total Workload / 25 (Hours) 6.08
dersAKTSKredisi 6