Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Esnek Hesaplama Yöntemleri ve Uygulamalari ENM 555 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KİRAZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Analitik modeller ile modellenmesi ve yorumlanması güç olan çok değişkenli çok parametreli problemlerin modellenmesinde esnek hesaplama yöntemlerinin kullanılması, problemlerin esnek hesaplama yöntemleri ile modellenmesi, çözümü ve sonuçlarının yorumlanması.

Course Content

Esnek hesaplamanın temel kavramları, Bulanık kümeler teorisi ve uygulamaları, Sinirsel hesaplamanın temelleri ve yapay sinir ağları uygulamaları, Evrimsel hesaplama ve Genetik algoritmalar uygulamaları, Bulanık karar vermede esnek hesaplamanın önemi, MATLAB araç kutuları kullanılarak esnek hesaplama metotlarının uygulanması ve sonuçların yorumlanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Esnek hesaplamanın temel kavramlarına hakim olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Esnek hesaplama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Esnek hesaplama yöntemleri kullanarak problem tanımlar ve çözer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Karar verme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Karar verme teknikleri kullanarak bir problemi tanımlar ve çözer Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Esnek hesaplamanın temel kavramları
2 Yapay zekâya giriş
3 MATLAB’a giriş
4 MATLAB’ta temel uygulamalar ve araç kutuları
5 Bulanık kümeler teorisi ve bulanık modellerin oluşturulması
6 MATLAB’ta bulanık mantık uygulamaları
7 Sinirsel hesaplama ve yapay sinir ağı modellerinin oluşturulması
8 MATLAB’ta yapay sinir ağları uygulamaları
9 Ara Sınav
10 Evrimsel hesaplama ve genetik algoritma modellerinin oluşturulması
11 MATLAB’ta genetik algoritmalar uygulamaları
12 Yapay zekâya dayalı karar verme ve karar destek sistemleri
13 Bulanık çok kriterli karar verme teknikleri (Bulanık AHP,Bulanık DEMATEL)
14 Bulanık çok kriterli karar verme teknikleri (Bulanık TOPSİS)
Resources
Course Notes
Course Resources

Hızıroğlu, A., Kiraz, A., Cebeci, H. İ., Taşkın, H., Selvi, İ. H., Codal, K. S., İpek, M., Şişci, Ş. M. “Esnek Hesaplama: İşletme ve Ekonomide Uygulamaları”, Çeviri Kitap, ISBN: 978-605-4735-80-8, 2017.

Kubat, C., MATLAB Yapay Zeka ve Mühendislik Uygulamaları, Pusula Yayıncılık ve İletişim, 2016.

Figueira, J., Greco, S., Ehrgott, M., Multi Criteria Decision Analysis State of the Art Surveys, Springer, International Series in Operations Research & Management Science, 2005.

Yıldırım, B., F., Önder, E., Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Dora Yayıncılık, 2016.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Performans Görevi (Uygulama) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Performans Görevi (Uygulama) 1 30 30
Final 1 20 20
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6