Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yalin Üretim ENM 518 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL
Course Lecturers Prof.Dr. İBRAHİM ÇİL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu çağın üretim paradigması olan yalın üretim sisteminin öğretilmesi
Course Content Yalın Düşüncenin Tarihsel Gelişimi, Yalın Üretim Felsefesi, Yalın üretim prensipleri, Yalın Üretim Teknikleri, Yalın üretim kültürü, Değer, israf, israfların ortadan kaldırılması, problemleri belirleme, sürekli iyileştirme, çekme sistemi, değer akış haritalama, üretim akış sürelerinin kısaltılması, Üretimi Dengeleme, Üretim ve Stok Kontrolü, Hücresel Üretim, 5S sistemi, Performans Ölçümü.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mevcut durumun değer akış analizini yaparak yeni bir değer akış haritası çıkarabilir. Gösterip Yaptırma, Ödev, Proje / Tasarım,
2 Kurumun performansını ölçebilir Anlatım, Performans Görevi,
3 Bir firmada yalın üretim dönüşüm sürecini gerçekleştirebilir. Proje Temelli Öğrenme , Ödev,
4 Bir işletmede yalın dönüşümün gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Anlatım, Sınav ,
5 Yalın üretim tekniklerinin bir sentezini yapabilir. Beyin Fırtınası, Anlatım, Sözlü Sınav,
6 Firmalarda 5S uygulaması yapabilir. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Proje / Tasarım,
7 Toplam Üreten bakım planları hazırlayabilir Proje Temelli Öğrenme , Örnek Olay, Ödev, Sınav ,
8 Geleneksel yerleşim düzeninden hücresel üretim sistemine geçişi tasarlayabilir. Örnek Olay, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım,
9 Bir işletmede hangi aktivitelerin katma değer sağladığını hangilerinin sağlamadığını belirleyebilir. Tartışma, Soru-Cevap, Sınav ,
10 Sürekli iyileştirmeyi açıklayabilir Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yalın Üretimin Gelişimi ve Toyota üretim sistemi
2 Üretim stratejisi olarak Yalın Üretim
3 Yalın üretim araçları
4 Yalın üretim prensipleri Israf kavramı ve israfların ortadan kaldırılması
5 Müşteri tatminini artırma, israfların azaltılması, karlılığın artırılması, proses kontrolünün iyileştirilmesi, takım çalışması
6 Yalın üretim kültürü
7 5 S ve çekme sistemleri
8 Standart iş ve Üretim akışını sağlama
9 Değer Akışı Haritalandırma- mevcut durum değer hakış haritalama
10 Değer Akışı Haritalandırma- gelecek durum değer hakış haritalama
11 Hazırlık Sürelerinin Analizi ve Düşürülmesi
12 Toplam üretken bakım
13 Ödevlerin sunumu
14 Ödevlerin sunumu
Resources
Course Notes Yalın Üretim Ders Notları: www.icil.sakarya.edu.tr
Course Resources 1.Rother, Mike and Shook, John, Learning to See, 1999.
2.James Womack, Daniel T. Jones and Daniel Roos, The Machine that Changed the World, 1990,
3.Liker, Jeffrey K., The Toyota Way, McGraw-Hill, 2004
4.Ohno, Taiichi, Toyota Production System. Productivity Press. 1988
5.Brian H. Maskell and Bruce Baggaley, Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise, Productivity Pres,2004
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulamaktır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 20 20
Ödev 1 25 25
Final 1 15 15
Total Workload 156
Total Workload / 25 (Hours) 6.24
dersAKTSKredisi 6