Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Tekstil Endüstrisinde End. Müh. Uygulamalari ENM 527 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET BAKİ ENGİN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mehmet Taş
Course Category
Course Objective Endüstri Mühendisliğinin Türkiye’nin lokomotif ve en büyük sektörlerinden biri durumundaki Tekstil sektöründeki uygulamaları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
Course Content Tekstil endüstrisi ve teknolojilerinin bazılarının kısaca tanıtılması, Endüstri mühendisliği faaliyetlerine genel bir bakış. Bu faaliyetlerden üretim planlama, işletme bütçelerinin hazırlanması, verimlilik analizleri, iş etütleri, teşvikli ücret sistemleri, CAD ve CAM uygulamaları, bakım faaliyetleri ve kalite konularının tekstil endüstrisi içindeki uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ders konularında belirlenmiş üretim tasarımı ve kontrolüne,
2 Verimlilik, bütçe, kalite sağlama ve kontrolüne,
3 İş güvenliğine ilişkin uygulamalar
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tekstil endüstrisinin tanıtılması ve endüstri mühendisliği faaliyetleri
2 Tekstil endüstrisinde iplik,dokuma ve boya terbiye prosesleri
3 Bir tekstil fabrikasına ait işletme bütçesinin incelenmesi ve analizi
4 Tekstil endüstrisinde üretim planlama örneği
5 Verimlilik ve rantabilite kavramı
6 Tekstil endüstrisinde verimlilik iyilileştirme örnekleri
7 Tekstil endüstrisinde CAD, CAM uygulamaları
8 Tekstil fabrikalarında iş,metot ve zaman etütleri
9 Tekstil fabrikalarında teşvikli ücret sistemleri uygulaması
10 Tekstil fabrikalarında organizasyon ve karşılaşılan sorunlar
11 Tekstil fabrikalarında kalite kontrol ve kalite sağlama faaliyetleri
12 Tekstil fabrikalarında kalite kontrol ve kalite sağlama faaliyetleri (Devam)
13 Tekstil endüstrisinde bakım ve onarım faaliyetleri,planlanması
14 Tekstil endüstisinde iş güvenliği uygulamaları ve sorunları
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Şevket Davaslıgil Yün ve İpek İplik Teknolojisi ve Makinaları Kutuuş matbaası 1960
2. Bülent Kobu. Üretim Yönetimi Arpaz matbaacılık 1979. 2. Baskı
3. İlhami Karayalçın. Fabrika Organizasyonu Çağlayan Kitabevi 1984
4. İki tekstil Fabrikasına ait İşletme Bütçesi
5. Bülent Kobu Endüstriyel Kalite Kontrolü İşletme İktisadı Yayınları 1987
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 68
1. Kısa Sınav 1
1. Ödev 15
2. Kısa Sınav 1
2. Ödev 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 2 15 30
Final 1 10 10
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6