Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Mühendislik Matematiği ENM 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. CEMALETTİN KUBAT
Course Lecturers Prof.Dr. HARUN TAŞKIN, Prof.Dr. HARUN REŞİT YAZĞAN, Prof.Dr. CEMALETTİN KUBAT,
Course Assistants

Arş.Gör.Dr. Abdullah Hulusi KÖKÇAM

Course Category
Course Objective

İlgili Ana Bilim Dallarındaki öğrencilere uygulamaya dönük ve bilgisayar destekli olarak Matematik bilgi vermek

Course Content

Matrisler(Çok Boyutlu), Lineer(Doğrusal) cebrik denklem sistemleri, Lineer(Doğrusal) Olmayan cebrik denklem sistemleri ,Özdeğerler ve özvektörler, Diferansiyel denklemler, Çok Boyutlu Optimizasyon Teknikleri, Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri, MATLAB Destekli Problem Çözümleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Matrislerle ilgili kavramları çok boyutlu seviyede problemlerin çözümünde kullanabilmek
2 Çeşitli Diferansiyel denklemleri bilgisayar ortamında MATLAB ile çözebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Çeşitli Mühendislik Problemleri analiz etmek, modelini kurmak, MATLAB ile çözümlemek , yorumlamak... Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Lineer(Doğrusal) cebrik denklem sistemlerinin çözüm ve çözümsüzlük durumlarını bilmek, bilgisayar ortamında uygulamalı olarak kullanabilmek
5 Özdeğerler ve Özvektörler kavramlarını bilmek ve uygulayabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Lineer(Doğrusal) Olmayan cebrik denklem sistemlerinin çözüm ve çözümsüzlük durumlarını bilmek, MATLAB ile uygulamalı olarak kullanabilmek Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Çok Boyutlu Optimizasyon Tekniklerinin kullanımını ve çözümünü bilgisayar ortamında MATLAB gerçekleştirebilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Matrisler(çok boyutlu) 1. Hafta Sunusu
2 Lineer(Doğrusal) cebrik denklem sistemleri 2. Hafta Sunusu
3 Bilgisayar Destekli Uygulama Örnekleri 3. Hafta Sunusu
4 Lineer(Doğrusal) olmayan cebrik denklem sistemleri 4. Hafta Sunusu
5 MATLAB ile Bilgisayar Destekli Örnek Problem çözümleri 5. Hafta Sunusu
6 Özdeğerler ve Özvektörler 6. Hafta Sunusu
7 MATLAB ile Bilgisayar Destekli Örnek Problem çözümleri 7. Hafta Sunusu
8 Matrislerin Uygulamalı Problemlerin Çözümünde Kullanılması 8. Hafta Sunusu
9 MATLAB ile Bilgisayar Destekli Örnek Problem çözümleri 9. Hafta Sunusu
10 Diferansiyel denklemler 10. Hafta Sunusu
11 MATLAB ile Bilgisayar Destekli Örnek Problem çözümleri 11. Hafta Sunusu
12 Çok Boyutlu Optimizasyon Teknikleri 12. Hafta Sunusu
13 MATLAB ile Bilgisayar Destekli Örnek Problem çözümleri 13. Hafta Sunusu
14 Çeşitli Mühendislik Problemlerinin MATLAB ile çözümü 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>Prof.Dr. Cemalettin Kubat, Uygulamalı M&uuml;h.Matematiği Ders notları</p>
Course Resources

1.Kubat C. “MATLAB: Yapay Zeka ve Mühendislik Uygulamaları”, 2014.
2.Türker E.S.,”Diferensiyel Denklemler”, Değişim Yayınları, 2001.
3.Gözükızıl,Ö.F.,”Lineer Cebir Problemleri”, Sakarya, 2000.
4.Harman T. L., Dabney J.,Richert N., “Advanced Engineering Mathematics,Using MATLAB” , PWS Publishing Company, 1997.
5.Charles F.,Loan V.,” Introduction to Scientific Computing: A Matrics-Vector Approach Using MATLAB”, New-Jersey:Prentice Hall, 1997.
6.Kreyszig E., “Advanced Engineering Mathematics, John Wiley & Sons, 1993.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 15
2. Ödev 15
3. Ödev 35
4. Ödev 35
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 35
1. Final 65
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 7 7
Ödev 2 10 20
Sözlü Sınav 1 2 2
Performans Görevi (Seminer) 1 15 15
Final 1 10 10
Total Workload 160
Total Workload / 25 (Hours) 6.4
dersAKTSKredisi 6