Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre ve Iş Sağliği Güvenliği CEM 546 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Dersin amacı, çevre ve insan sağlığını koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Dolayısıyla öğrenciler çevre ve insan sağlığı koruma konusunda gereksinim duydukları bilgi, beceri, tutum ve davranışları öğrenmeyle kazanacaklardır. Ayrıca öğrencilere verilecek projelerle kazanımların kalıcı olması hedeflenmektedir.
Course Content 1.Bölüm: Çevre Kirliliği ve Yönetsel Düzenlemeler
2.Bölüm: Çevre Sağlığı ve Güvenliği
3. Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çevre ve öğrelerini, Ekosistem ve Çevrebilimini öğrenir. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Çevre ile ilgili yönetsel düzenlemeler ve çevre kuralları hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Doğal kaynaklar ve çevre kirliliği, çevrenin korunması, atık yönetimi konularında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Çevre ile ilgili uluslararası anlaşmalar hakkında güncel bilgileri öğrenir. Anlatım, Sınav ,
5 İş sağlığı ve güvenliği, hukuksal düzenlemeler ve uluslar arası yönetsel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Çevre Nedir? Çevre Öğeleri, Ekosistem ve Çevrebilim (Ekoloji)
2 Çevreyle İlgili Yönetsel Düzenlemeler
3 Çevre Kuralları
4 Doğal Kaynaklar ve Çevre Kirliliği
5 Çevre Açısından Çalışma Ortamı ve Risk Analizi
6 Çevre Koruma
7 Atık Yönetimi
8 Çevreyle İlgili Uluslararası Anlaşmalar
9 Yıl içi sınavı
10 Çevre Sağlığı
11 Kişisel Korunma Önlemleri
12 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG)
13 İSİG ile İlgili Hukuksal Düzenlemeler
14 İSİG ile İlgili Uluslararası Yönetsel Düzenlemeler
Resources
Course Notes
Course Resources 1. Çevre Koruma, Hüseyin ERKUL, Detay Yayıncılık, Ankara, 2012
2. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), Çağatay Güler, Yazıt Yayın, Ankara, 2012
3. Environmental, Health, and Safety Guidelines, International Finance Corperation (World Bank Group), 2007, (www.ifc.org/ehsguidelines)
4. Dersle ilgili güncel yayınlar.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi X
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi X
4 Yeni ve orijinal fikir ve yöntemler geliştirme becerisi; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirebilme becerisi X
5 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi
6 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
7 Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi X
9 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
10 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği X
11 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi X
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 12 12
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6