Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Orkestra II TBB 312 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level Bachelor's Degree
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Müzik yolu ile anlama, anlatma, dinleme,yaratma gücünü geliştirme, müzikte duyarlılık, düşünme, yorumlama ve yaratma becerileri. Müziğin temel kavrmları ve müzik dilinin önemi

Course Content

20. yüzyıldan seçilmiş Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve Klasik Batı müziği solo ve çoksesli eserler. SEçilmiş eserlerin dönemleriine ve ses özelliklerine uygun olarak çalışılması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Teknik tavır ve yoruma dayalı eserleri uygular , , ,
2 Eserleri anlama ve yorumlama becerileri gelişir. , , ,
3 Serbest eser yorumlama yapar. , , ,
4 Solo grup orkestra çalışma becerileri gelişir. , , ,
5 Eserlerin desifrajı ve yorumlanmasında deneyim kazanır. , , ,
6 Konser sunum deneyimi kazanır , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Saz semaisi, Peşrev, Methal, Longa ve Sirto nedir? Zeybek, Oyun Havası, Vals, Pavane nedir. Eserlerin formları,tonları, ritimleri,süslemeleri hakkında bilgi verilmesi ve bu formlarda örnek eserlerin dinletilmesi.
2 Rast S.Semaisi-Münir Mazhar Kamsoy/Hamidoğlu Zeybeği-Hamit Çine/Romanian Folk Dance no1-Bela Bartok, The Entertainer- Scott Joplin Eserlerin makamları-tonları,süslemeleri hakkında bilgilendirme.
3 Mahur Peşrev-Rauf Yekta Bey/Oyun Havası-Muzaffer Sarısözen/Second Waltz for Orchestra 1.2. sayfalar. Eserlerin tonları,süslemeleri,ritimleriyle ilgili bilgil verilmesi,eserlerin kayıtlarının dinletilmesi.
4 Ferahnâk S.Semaisi-Mutlu Torun/Somalı Zeybeği-Ahmet Yamacı/Second Waltz for Orcestra 3.4. sayfalar Eserlerin tonları,süslemeleri,ritimleriyle ilgili açıklama
5 Evc Peşrev-Refik Fersan/Divan Ayağı Oyun Havası-Nida Tüfekçi/2.Haftanın tekrarı Eserlerin ritimleri,süslemeleri,tonlarıyla ilgili bilgi,eserlerin kaıtlarının dinletilmesi.
6 Muhayyer Medhal-Prof.Dr.Alaaddin Yavaşça,Neveser Sirto -Neveser Kökdeş anlatımlı,örnekli ritim uygulamaları/anlatımlı,örnekli ritim uygulamaları/anlatımlı,örnekli ritim uygulamaları Eserlerin içinde kullanılmış ritimlerle ilgili uygulamalı,açıklamalı örnekler yapılması.
7 Mahur Longa-İ.Hakkı Bey, genel tekrar/genel tekrar/genel tekrar. Eserlerin ritimleri,süslemeleri,tonlarıyla ilgili bilgi, eserlerin dinletilmesi.
8 Buselik S.Semaisi-Reşat Aysu/Pamukçu Zeybeği-Halil Bedii Yönetken/Polovtsion Dance- Alexandre Borodin,The Entertainer-Scott Joplin. Eserlerin tonları, ritimleri,süslemeleri hakkında bilgi, eserlerin dinletilmesi
9 Gerdaniye Peşrev-Dr.Suphi Ezgi/Çepikli Oyun hAVASI-Mehmet Özbek/Second Waltz-D.Şhostokovich 5.6.sayfalar. Eserlerin ritimleri,tonları, süslemeriyle ilgili bilgi,eserlerin dinletilmesi.
10 Segah S.Semaisi-H.S.Arel/Ortaklar Zeybeği-Ahmet Yamaç/8.Haftanın tekrarı,Pavane-G.Faure Eserlerin ritimleri,süslemeleri,tonlamalarıyla ilgili bilgi,eserlerin dinletilmesi
11 Bestenigâr Peşrev-H.İ.Dede Efendi/Arabacı Halayı Oyun Havası-İhsan Öztürk/Romanian Folk Dance no2-Bela Bartok Eserlerin ritimleri,süslemeleri,tonlarıyla ilgili bilgi,eserlerin dinletilmesi.
12 Hüzzam S.Semaisi-Udi Nevres Bey/Yağcılar Zeybeği-Muzaffer Sarısözen/10. ve 1.Haftaların tekrarı Eserlerin tonları, süslemeleri, riimleri hakkında bilgi,eserlerin dinletilmesi
13 Evc Peşrev-Refik Fersan/Kerimoğlu Oyun Havası-Hamdi Özbay/7.8. Haftaların tekrarı-D.Shostokovich Eserlerin ritimleri,tonları,süslemeleriyle ilgili bilgi,eserlerin dinletilmesi
14 Genel tekrar/genel tekrar/genel tekrar. Eserlerin ve örnek uygulamaların tekrarı
Resources
Course Notes <p> TRT arşivi, İT&Uuml; TMDK k&uuml;t&uuml;phanesi, İstanbul &Uuml;ni. K&uuml;t&uuml;phanesi</p>
Course Resources

TRT arşivi, İTÜ TMDK kütüphanesi, İstanbul Üni. Kütüphanesi, Hikmet Şİmsek Orkestra İzleri, Kemal İlerici  Türk Müziği ve Armonisi.

Week Documents Description size
10 uzaktan eğitim dersleri 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 50
1. Yıl İçinin Başarıya 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 6 6
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 6 6
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6