Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Müziğine Giriş SAU 661 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERTAN DEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk Halk müziği hakkında genel kültür oluşturmak.
Course Content Kaynak kişilerin tanıtılması, toplumda Türk Halk müziği, yörelerde müzikal farklılıklar, türkülerin dinlenilmesi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Türkü nedir?
2 Türkülerin oluşum süreci
3 Ege Bölgesi türküleri ve kaynak kişiler.
4 Karadeniz Bölgesi ve kaynak kişiler
5 Orta Anadolu Bölgesi ve kaynak kişiler
6 Doğu Anadolu Bölgesi ve kaynak kişiler
7 Tekrar
8 Akdeniz Bölgesi ve kaynak kişiler
9 Trakya Bölgesi ve kaynak kişiler
10 Doğu Anadolu Bölgesi ve kaynak kişiler
11 Türk Halk müziğinde kullanılan enstrümanlar
12 Türk Halk müziğine kullanılan enstrümanlar
13 Türk Halk müziğine kullanılan enstrümanlar
14 Genel tekrar
Resources
Course Notes
Course Resources Demir, Sertan; Türk Halk Müziğinde Türler, Usar Yay, İstanbul, 2013.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
1. Sözlü Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Proje / Tasarım 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5