Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Halk Oyunlari (Bar) SAU 658 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç. KEREM CENK YILMAZ
Course Lecturers Doç. KEREM CENK YILMAZ,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Erzurum Yöresi Türk Halk Oyunlarını uygulama ve öğretme becerisinin kazandırılması; oyun müziğinin ve oyun müziğinde kullanılan çalgıların tanıtılması, yörede kullanılan giyim kuşam ve süslenmeye dair fikir sahibi olunması.

Course Content

Yörede yaygın olarak oyun oynama geleneğini oluşturan Bar oyun türünün kız ve erkek oyunlarından örnekler.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bar Oyun oynama geleneğini tanımlar. Erzurum yöresi Türk Halk Oyunlarında kullanılan kıyafetleri sıralar, oyun müziğinin ritmik ve melodik yapısını yazar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Erzurum yöresinde oynanan erkek ve kadın oyunlarını örnekler. Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Vücudunu yöre tavrı için hazır hale getirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yöre hareketlerini öğretmen yardımıyla yapar. Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Yöre hareketlerini yöre tavrına ve ritmik yapıya uygun yapar. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Yörede oynan oyunları, kullanılan giysileri ve müzikal unsurları yörenin özelliklerine göre değerlendirir. Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bar oyun türü genel bilgi. Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Meselesi Öcal Özbilgin
2 Erzurum yöresi halk oyunları kadın ve erkek kıyafetleri. Erzurum Barları ve Yöresel Giysileri İhsan Coşkun Atılgan, Erzurum Halk Oyunları (Barlar) Aytekin Karabacak, Erzurum Halk Oyunları ve Giysileri, Atilla Ağrılı
3 Erzurum yöresi halk oyunları ritmik ve melodik yapı. Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
4 Erkek barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
5 Erkek barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
6 Erkek barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
7 Erkek barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
8 Erkek oyunlarının genel tekrarı Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
9 Kadın Barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
10 Kadın Barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
11 Kadın Barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
12 Kadın Barları örnekleri Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
13 Genel tekrar Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
14 Genel tekrar Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri, Bora Oktan.
Resources
Course Notes <p> G&ouml;rsel alan araştırmaları kayıtları</p>
Course Resources

Türk Halk Oyunları I Barlar,Sadi Yaver Ataman.
Erzurum Barları ve Yöresel Giysileri İhsan Coşkun Atılgan, Erzurum Halk Oyunları (Barlar) Aytekin Karabacak.
Erzurum Halk Oyunları ve Giysileri, Atilla Ağrılı.
Türk Halk Oyunlarında Tür ve Biçim Meselesi Öcal Özbilgin.
Türk Halk Oyunları Türlerinden Barların Yapısal Özellikleri,Bora Oktan Yüksek Lisans Tezi,İzmir,2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Uygulama) 2 12 24
Final 1 6 6
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5