Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Koro (Thm) SAU 651 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Halk Müziğinde bulunan yöresel özellikli türküleri icra edebilme.

Course Content

Türk halk müziğinde müzikal anlamda fark yaratmış olan yörelerin (bölge, şehir veya ilçe) karakteristik müzikal özelliklerini ön plana çıkararak, analiz ve icra edebilmek.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk halk müziğinde karakteristik yöre özelliği gösteren bölgeleri tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 TRT THM arşivinde bulunan yöresel özellik gösteren türküleri tanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Yöresel özellik gösteren türkülerin, seyir, makam, usûl ve konu bakımından analizini yapabilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Kaynak kişilerin müzikal yönleri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Ege (Zeybek), Akdeniz(Teke ve Silifke), Yozgat, Doğu Anadolu ve Rumeli yörelerinin örnek türkülerini icra eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Yörelerine göre türküleri ayırt eder Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7
8
9
10
11
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afyon yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
2 Yozgat yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
3 Keskin yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
4 Rumeli yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
5 Diyarbakır yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
6 Kırşehir yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
7 Kütahya yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
8 Vize TRT THM Arşivi
9 Kerkük yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
10 Burdur (Teke) yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
11 Urfa yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
12 Ben Giderim Batuma (Sinop) İsimli türkünün solfeji ve icrası TRT THM Arşivi
13 Tekirdağ yöresi uslûp, tavır ve icrâ özellikleri TRT THM Arşivi
14 Öğrenilen yörelerin tekrarı TRT THM Arşivi
Resources
Course Notes <p> TRT THM Arşivi</p>
Course Resources

Kazım Gürkan ders notları, THM Notaları,

Week Documents Description size
0 Thm Ortak Koro 7.Hafta 0 MB
0 Thm Ortak Koro 7.Hafta 0 MB
0 Thm Koro 8.Hafta Ders İceriği 0 MB
0 Thm ortak Koro 8.Hafta 0 MB
0 Thm Ortak Koro 8.Hafta 0 MB
8 Thm Ortak Koro 8.Hafta 0 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 1 4 4
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 1 4 4
Final 1 12 12
Performans Görevi (Uygulama) 2 10 20
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5