Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çoksesli Koro SAU 659 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NİLGÜN SAZAK
Course Lecturers
Course Assistants H. Bekir Kurşunet
Course Category
Course Objective koro kavramı hakkında genel bilgi vermek, koroyu oluşturma bilincinin yanı sıra koroda söyleme davranışının kazandırılması, küçük çapta eserlerden başlayarak iki, üç ve dört sesli eserlerin seslendirilmesi. Öğrencileri ses özelliklerine göre gruplandırarak ses grupları arasında tını ve uyum sağlama alıştırmaları. Ses, soluk, söz bağlantısını sağlayıcı alıştırmalar ve bunları sınıf düzeyine uygun olan koro eserlerinde uygulama. Koro kültürü, koro disiplini ve iletişim konularında bilgi ve bakış açısı kazanma.
Course Content Koroda ses eğitiminin hedefleri doğrultusunda bireye, bedensel ve zihinsel olarak hazır olma, doğru duruş, bedensel gevşeme, esneklik ve ruhsal rahatlama alışkanlığı kazandırılmasına yönelik uygulamalar. Doğru solunuma dayalı olarak ses üretme, sesi doğru yerde ve doğru bir entonasyonla kullanma, rezonans bölgelerinde büyüterek zenginleştirme, koro ile kaynaşık ses elde etme çalışmaları,
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Koro hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
2 Birlikte söyleme gönüllü olur. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
3 Ses-soluk-söz bağlantısı kurup, öğretmen eşliğinde örnekler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Performans Görevi,
4 Koro disiplini kazanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sözlü Sınav,
5 Farklı ses gruplarının birleşmesiyle oluşan ses bütünlüğünü irdeler. Benzetim, Problem Çözme, Ödev, Performans Görevi,
6 Koro üyesi olarak elde ettiği becerilerle yeni kompozisyonlar oluşturur. Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Koro kavramı hakkında genel bilgilendirme
2 Koro kavramı ve ses grupları hakkında genel bilgilendirme, ses gruplarının seçimi
3 Ses-soluk-söz bağlantısı egzersizleri
4 Ses-soluk-söz bağlantısı egzersizleri
5 Ses-soluk-söz bağlantısı egzersizleri
6 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve kanon seslendirme
7 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve kanon seslendirme
8 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve iki sesli eserler seslendirme
9 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve iki sesli eserler seslendirme
10 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve iki sesli eserler seslendirme
11 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve üç sesli eserler seslendirme
12 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve üç sesli eserler seslendirme
13 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve üç sesli eserler seslendirme
14 Koroda söylemeye yönelik bedensel ve zihinsel hazırlık çalışmaları ,ses alıştırmaları ve üç sesli eserler seslendirme
Resources
Course Notes Çevik, Suna; (1997) "Koro Eğitimi ve Yönetim Teknikleri", Ankara:Doruk Yay.
Course Resources Egüz, Saip; "Piyano Eşlikli Halk Türküleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Sözlü Sınav 20
1. Performans Görevi (Uygulama) 15
2. Performans Görevi (Uygulama) 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Sözlü Sınav 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5