Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güç Elektroniği EEM 312 6 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU
Course Lecturers Prof.Dr. UĞUR ARİFOĞLU, Doç.Dr. İRFAN YAZICI,
Course Assistants

Asistan Kemal Kalaycı, Asistan Halime Hızarcı

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Güç elektroniği elemanları, güç elektroniği devre türleri, kullanım şekilleri ve amaçları, güç elektroniği devrelerinin tasarımı konularında teorik alt yapı kazandırılması

Course Content

Güç elektroniği devrelerinin uygulama alanları ve güç elektroniği elemanlarının tanıtılması.Güç elektroniği elemanlarının (Güç diyodu, Tristör, BJT, MOSFET, IGBT, GTO, MCT,TRIYAK) iletim kesim karakteristiklerinin tanıtılması ve performanslarının karşılaştırılması.Bir fazlı kontrolsüz doğrultucu devreler. Bir fazlı tristör kontrollü ve IGBT kontrollü (bridgeless) doğrultucu devreleri.Üç fazlı kontrolsüz doğrultucu devreleri.Üç fazlı tristör kontrollü ve IGBT kontrollü (bridgeless) devreleri. Doğrultucu devrelerin evirme modunda çalışması.Bir ve üç fazlı doğrultucu devrelerde kaynak self etkisi (komutasyon).Bir fazlı alternatif akım kıyıcıları, statik VAR sistemleri.Üç fazlı alternatif akım kıyıcıları.Anahtarlama kayıplarını azaltma yöntemlerinin tanıtımı (SS,ZCS,ZVS,ZCT,ZVT).Frekans dönüştürücüler.Bir ve üç fazlı iki seviyeli eviriciler (2L). Üç seviyeli eviriciler (3L inverter).

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Güç elektroniği devrelerinin arka planı, diğer elektrik cihazları ile ilişkileri, Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Uygulama sahalarında mühendisin karşılaşacağı sorunlar ve bunların çözüm yollarının öğrenilmesi Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 Güç elektroniği devrelerini MATLAB-SIMULINK ortamında tasarlamak Proje Temelli Öğrenme , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Güç Elektroniği Devrelerinin Uygulama Alanları ve Güç Elektroniği Elemanlarının Tanıtılması [1] 1-8 sayfaları
2 Güç Elektroniği Elemanlarının (Güç diyodu, Tristör, BJT,MOSFET,IGBT,GTO,MCT,TRIYAK) İletim Kesim Karakteristiklerinin Tanıtılması ve Performanslarının Karşılaştırılması. [1] 8-16 sayfaları
3 Güç Elektroniği Elemanlarının İletime Geçirilme Yöntemleri. [1] 17-23 sayfaları
4 DA-DA Çeviriciler. Alçaltıcı (Buck) Çevirici [1] 24-37 sayfaları
5 Yükseltici (Boost) ve Alçaltıcı-Yükseltici Çeviriciler. [1] 37- 50 sayfaları
6 Doğrultucu Devreler. Bir Fazlı Kontrolsüz/Kontrollü Doğrultucu Devreleri. [1] 51-64 sayfaları
7 Devam. Doğru Akım Devrelerinde Kalitenin Ölçülmesi. Üç Fazlı Kontrolsüz/Kontrollü Doğrultucular. [1] 65-80 sayfaları
8 Devam. [1] 81-100 sayfaları
9 Vize haftası
10 Bir ve Üç Fazlı Doğrultucu Devrelerde Kaynak Self Etkisi (komutasyon). 4 Bölgeli Kontrol. Çift Yıldız Doğrultucu. 12 Darbeli Doğrultucu. [1] 101-121 sayfaları
11 PWM doğrultucu. Bridgeless Doğrultucu. Bir Fazlı Alternatif Akım Kıyıcıları. [1] 122- 138 sayfaları
12 Üç fazlı alternatif akım kıyıcıları. Frekans Dönüştürücüler. [1] 139-150 sayfaları
13 Eviriciler. Bir ve üç fazlı iki seviyeli eviriciler (2L). Üç seviyeli eviriciler (3L inverter). [1] 151- 162sayfaları
14 Devam. Yumuşak Anahtarlama. [1] 163- 170 sayfaları
Resources
Course Notes <p>[1] G&uuml;&ccedil; Elektroniği Devreleri Ders Notu, U. Arifoğlu,2018</p>
Course Resources

[2] Güç Elektroniği Devreleri, Mohan, (çeviri),Literatür Yayınları,İstanbul. 2005.

[3] Güç elektroniği , Remzi Gülgün,Yıldız Teknik Ünv.Matbaası, 1999

[4] Güç Elektroniği, Muhammed Rashid, (çeviri), Nobel Yayınları,İstanbul,2015

[5] Güç Elektroniği, Hacı Bodur, Birsen Yayınevi,2012,İstanbul

Week Documents Description size
7 yedinci_hafta_güç_elk_dev_1_bölüm 27 Mart 2020 tarihinde anlatacağım dersin ilk video görüntüsü 41.63 MB
7 yedinci_hafta_bölüm_2_güç_elk_dev 7.haftaya devam (Bölüm 2) 33.65 MB
7 yedinci_hafta_bölüm_3_güç_elk_dev Yedinci hafta güç. elk. dev. Bölüm 3 videosu 50.11 MB
7 yedinci_hafta_4_bölüm_güç_elk_dev Yedinci hafta Bölüm4 58.89 MB
7 yedinci_hafta_bölüm_5_güç_elk_dev Yedinci hafta Bölüm 5 49.43 MB
0 sekizinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev sekizinci_hafta_birinci_bölüm_güç_elk_dev 22.34 MB
0 sekizinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 2. bölüm 37.14 MB
8 sekizinci_hafta_3_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 3. bölüm 32.19 MB
8 sekizinci_hafta_4_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 4. bölüm 29.22 MB
8 sekizinci_hafta_5_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 5. bölüm 28.54 MB
8 sekizinci_hafta_6_Bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 6. bölüm 30.53 MB
8 sekizinci_hafta_7_Bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 7.bölüm 3.16 MB
8 sekizinci_hafta_8_Bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 8.bölüm 27.66 MB
0 sekizinci_hafta_9_ve_son_bölüm_guc_elk_dev sekizinci hafta 9. ve sonuncu bölüm 44.51 MB
8 sekizinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev sekizinci_hafta_birinci_bölüm_güç_elk_dev 22.34 MB
8 sekizinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 2. bölüm 37.14 MB
8 sekizinci_hafta_9_ve_son_bölüm_guc_elk_dev sekizinci hafta 9. ve sonuncu bölüm 44.51 MB
8 sekizinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev sekizinci_hafta_birinci_bölüm_güç_elk_dev 22.34 MB
8 sekizinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev sekizinci hafta 2. bölüm 37.14 MB
8 sekizinci_hafta_9_ve_son_bölüm_guc_elk_dev sekizinci hafta 9. ve sonuncu bölüm 44.51 MB
8 Sekizinci_hafta_5_Bölüm_Güç_Elk_Dev_Dersi Sekizinci_hafta_5_Bölüm_Güç_Elk_Dev_Dersi 34.86 MB
9 dokuzuncu_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev dokuzuncu hafta 1. bölüm 44.41 MB
9 dokuzuncu_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev dokuzuncu hafta 2 bölüm 24.26 MB
9 dokuzuncu_hafta_3_bölüm_güç_elk_dev dokuzuncu hafta 3. bölüm 28.96 MB
9 dokuzuncu_hafta_4_Bölüm_güç_elk_dev dokuzuncu hafta 4. bölüm 28.85 MB
9 dokuzuncu_hafta_5_ve_son_bölüm_güç_elk_dev dokuzuncu hafta 5. ve son bölüm 50.92 MB
9 dokuzuncu_hafta_3_bölüm_ekleme_güç_elk_dev_dersi dokuzuncu_hafta_3_bölüm_ekleme_güç_elk_dev_dersi 13.08 MB
9 dokuzuncu_hafta_5_bölüm_güç_elk_dev_dersi dokuzuncu_hafta_5_bölüm_güç_elk_dev_dersi 44.36 MB
9 dokuzuncu_hafta_6_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi dokuzuncu_hafta_6_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi 58.99 MB
10 onuncu_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi onuncu_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi 37.22 MB
10 onuncu_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi onuncu_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi 34.33 MB
10 onuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_el_dev_dersi onuncu_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_el_dev_dersi 36.85 MB
11 onbirinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi 37.25 MB
11 onbirinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi 34.98 MB
11 onbirinci_hafta_3_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_3_bölüm_güç_elk_dev_dersi 20.62 MB
11 onbirinci_hafta_4_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_4_bölüm_güç_elk_dev_dersi 31.66 MB
11 onbirinci_hafta_5_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_5_bölüm_güç_elk_dev_dersi 29.1 MB
12 onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi onikinci_hafta_1_bölüm_sayısal_analiz_dersi 39.2 MB
11 onbirinci_hafta_6_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_6_bölüm_güç_elk_dev_dersi 30.55 MB
11 onbirinci_hafta_7_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_7_bölüm_güç_elk_dev_dersi 22.06 MB
11 onbirinci_hafta_8_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_8_bölüm_güç_elk_dev_dersi 31.76 MB
11 onbirinci_hafta_9_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_9_bölüm_güç_elk_dev_dersi 27.8 MB
11 onbirinci_hafta_10_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi onbirinci_hafta_10_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi 42.34 MB
12 onikinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi onikinci_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi 28.54 MB
12 onikinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi onikinci_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi 50.16 MB
12 onikinci_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi onikinci_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi 39.93 MB
13 onüçüncü_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi onüçüncü_hafta_1_bölüm_güç_elk_dev_dersi 30.6 MB
13 onüçüncü_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi onüçüncü_hafta_2_bölüm_güç_elk_dev_dersi 26.21 MB
13 onüçüncü_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi onüçüncü_hafta_3_ve_son_bölüm_güç_elk_dev_dersi 37.21 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 3 14 42
Final 1 2 2
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6