Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yüksek Gerilim Tekniği EEM 311 5 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER FEDAİ ÇAVUŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER, Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER FEDAİ ÇAVUŞ,
Course Assistants

Arş.Gör. Ceyda Aksoy TIMRIKÇI

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu dersin genel amacı yüksek gerilim alanında olayların tanımlanması ve elemanların tanıtılması, temel teorilerin nasıl geliştirildiğinin gösterilmesi denilebilir.

Course Content

Elektrik alanı temel denklemleri, Düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrot sistemlerinin delinme bakımından incelenmesi, Çok tabakalı ve çok yalıtkanlı elektrot sistemlerinin incelenmesi. Gaz, Sıvı ve Katı Yalıtkan Maddelerde Boşalma Olayları, Aşırı gerilimler ve bunlara karşı önlemler.Yüksek Gerilimin Üretilmesi ve Ölçülmesi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yüksek gerilimde koruma aygıtlarının önemini ve çalışmasını değerlendirmek. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
2 Yüksek gerilim alanında gerilimin artarken izolasyonun bir problem olduğu gerçeğini ve çözüm yolunu kavramak, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
3 Yüksek gerilimin zararsız olarak kontrolu becerisini edinmek, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
4 Elektrik alanları temel yasalarını kavramak, Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Statik Elektrik Alanının Temel Denklemleri
2 Düzlemsel ve eşmerkezli küresel Elektrot Sistemleri
3 Eş Eksenli Silindirsel Elektrot Sistemleri
4 Tabakalı Elektrot Sistemleri
5 Düzlemsel Çok Tabakalı Çok Yalıtkanlı Elektrot Sistemleri
6 Küresel Çok Tabakalı Çok Yalıtkanlı Elektrot Sistemleri
7 Silindirsel Çok Tabakalı Çok Yalıtkanlı Elektrot Sistemleri
8 Boşalma Olayları
9 Sıvı yalıtkanlarda Boşalma olayları
10 Katı yalıtkanlarda Boşalma olayları
11 Aşırı Gerilimler
12 Aşırı Gerilimlere Karşı Koruma aygıtları
13 Yüksek Gerilimin Üretilmesi
14 Yüksek Gerilimin Ölçülmesi
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Muzaffer Özkaya, Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 1996, 2003.
2. Muzaffer Özkaya, Yüksek Gerilim Tekniği, Cilt 2, Birsen Yayınevi, 1996, 2003

Week Documents Description size
0 Parafudr Üretimi 0 MB
0 Elektrik kesicileri 0 MB
0 Elektrik-Kuvvetli-Akim-Tesisleri-Yonetmeligi Yönetmeliğin, 4., 5., 8., 59., 60., 61., ve 62. maddelerinden sorumlusunuz. Bu maddelerden 10 Puanlık soru çıkacaktır. 0.31 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 86
Total Workload / 25 (Hours) 3.44
dersAKTSKredisi 3