Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Termodinamik CVM 207 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. KENAN YILDIZ
Course Lecturers Prof.Dr. KENAN YILDIZ, Doç.Dr. HÜLYA KARABAŞ,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Mühendisliğinin esas ilgi alanlarından biri olan ısı ve iş etkileşimleri ile enerji dönüşümlerinin fiziksel temellerini ve mühendislik uygulamalarını öğretmektir.

Course Content

Sistem ve Çevre, Sistem Türleri, Tersinir ve Tersinmez Dönüşümler, Termodinamik Denge, İş - Isı ve İç Enerji, Isı İletim Türleri, Termodinamiğin I.Kanunu, Tersinir ve Adyabatik Dönüşümlerde İş ve Isı, Entalpi, Reaksiyon Isıları, Yanma Olayları ve Alev Sıcaklığı, Termodinamiğin II.Kanunu, Entropi, Entropi ve Çevre, Serbest Enerji

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Termodinamiğin temel kavramlarını tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Isı transfer türlerini kavrar ve hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
3 İş, Isı ve İç enerji hesaplamalarını yapar ve yorumlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
4 Reaksiyon ısılarını hesaplar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
5 Entropi hesaplamaları yapar ve yorumlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
6 Serbest enerji hesaplamaları yapar ve yorumlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Termodinamiğin Temel Kavramları, Çevre ve Sistem
2 Çevre ve Sistem, Sistemin Özellikleri, Termodinamik Denge
3 Tersinir ve Tersinmez Dönüşümler, Isı ve İş, Enerji Türleri
4 Isı, Isı iletim türleri, Kondüksiyonla ısı iletimi
5 Konveksiyon ve Radyasyonla ısı iletimi
6 Termodinamiğin I.Kanunu, Isı, İş ve İç enerji Hesaplamaları
7 Terinir sistemlerde Isı ve İş
8 Adyabatik sistemlerde Isı, İş ve İç Enerji
9 Reaksiyon Isısı (Entalpi)
10 Yanma reaksiyonları ve alev sıcaklığı
11 Termodinamiğin II. Kanunu ve Entropi
12 Çevre ve Sistemde Entropi Değişimleri
13 Serbest Enerji
14 Serbest enerji ve entropi ilişkisi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matemetik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanma becerisi X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygu analiz ve modelleme yöntemlerinin seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemin, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
5 Karmaşık Mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 14
2. Kısa Sınav 14
1. Performans Görevi (Uygulama) 12
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5