Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Programlama Dillerinin Prensipleri BSM 208 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK
Course Lecturers Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK, Doç.Dr. AHMET ZENGİN, Arş.Gör.Dr. DENİZ BALTA, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK,
Course Assistants

Arş. Gör. Dr. Deniz Balta, Arş. Gör. Hüseyin Demirci

Course Category
Course Objective

Programlama dillerinin ortak ve temel yönlerinin incelenerek temel programlama temellerinin sunularak kişinin yeni nesil dillere adaptasyonunu kolaylaştırmak. Dilleri sınıflandırabilmek ve problemler için en uygun dilin seçiminde evrensel kritelerin kullanılmasını sağlamak.

Course Content

Dillerin tarihçesi ve evrimi, Dil tanımlanması, Dil çevrimi, Temel programlama elemanları, Temel programlama kavramları, Veri tipleri ve veri yapıları, Yapısal programlama kavramları, Altprogramlar, Programlama dillerinde modülasyon, Eş zamanlılık, mantıksal, nesne yönelimli ve fonksiyonel programlama kavramları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dilleri evrensel ölçütlere göre değerlendirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Dillerdeki bütünlüğü algılamıştır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Performans Görevi,
3 Etkin program ve programlama dili bilincinini kazanır. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 Programlama Dillerini paradigmalarına göre sınıflandırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Dillerin tasarlanmasını ve yürütülmesi aşamalarını keşfetmiştir. Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Programlama Kavramlarının Tanıtılması [1] 1. Hafta Sunusu
2 Dillerin tarihçesi ve evrimi [2] 2. Hafta Sunusu
3 Dil tanımlanması ve Dil çevrimi [3] 3. Hafta Sunusu
4 Temel programlama kavramları, Veri tipleri ve yapıları [4] 4. Hafta Sunusu
5 Bağlama Kavramları ve İsim Kapsamları [5] 5. Hafta Sunusu
6 Yapısal programlama [6] 6. Hafta Sunusu
7 Altprogramlar ve Modülasyon [7] 7. Hafta Sunusu
8 Parametre aktarım yöntemleri [8] 8. Hafta Sunusu
9 Nesne yönelimli programlama kavramları [9] 9. Hafta Sunusu
10 Programlama dillerinde hata yakalama [10] 10. Hafta Sunusu
11 Programlama dillerinde eşzamanlılık [11] 11. Hafta Sunusu
12 Yorumlamalı Diller ve Python [12] 12. Hafta Sunusu
13 Fonksiyonel programlama kavramları [13] 13. Hafta Sunusu
14 Mantıksal programlama kavramları [14] 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources

1. Yumusak N., Adak M.F., "Programlama Dillerinin Prensipleri", 1. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2018

2. Robert W. Sebesta, "Concepts of Programming languages", fourth edition, Addison-Wesley, 1999.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 25
2. Ödev 75
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 4 5 20
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 5