Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Veri Yapilari BSM 207 3 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK
Course Lecturers ARAŞTIRMACI (6191) ÜNAL ÇAVUŞOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED FATİH ADAK, Doç.Dr. DEVRİM AKGÜN,
Course Assistants

Arş. Gör. Kayhan AYAR, Arş.Gör. Ahmet ARSLAN

Course Category
Course Objective

Bilgilerin bilgisayar belleğinde saklanması ve bu bilgilere ulaşılması için tasarlanmış temel veri yapılarının sunulması.

Course Content

Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, balı listeler, Kuyruk, Yığıt, ikili ağaç ve uyugulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yığıt yapısı ile daha etkin program yazma gerçekleştirebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 RB ağaçlarını uygulamada ve problem çözümünde kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Liste ve bağlı liste veri yapıları ile problem çözebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
4 B, RB, AVL Ağaçlarının uygulamada ve problem çözümünde kullanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Heap ağacının performansını analiz edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Algoritmaların performanslarını ölçmesini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
7 İkili ağaçların farklı uygulama alanlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
8 yinelemeli ve özyinelemeli çözümleri karşılaştırabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
9 Hash tablolarının uygulamalarını bilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
10 Dengeli ve dengesiz ağaçların avantajlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
11 B Ağaçlarının getirdiği katkıların farkındadır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
12 Kuyruk yapısı ile güncel problemlere ilişkin etkin program gerçekleştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
13 Veri ve temel veri tipleri konusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
14 Arama, sıralama ve özel amaçlar için ağaç yapılarından faydalanabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
15 Öğrenci kendisi yeni veri yapıları tanımlayabilir. Anlatım, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel veri tipleri, veri kavramı ve algoritma analizi [1] 1. Hafta Sunusu
2 Bellek yönetimi ve göstericiler [2] 2. Hafta Sunusu
3 Özyineleme kavramı ve Özyinelemeli algoritmalar [3] 3. Hafta Sunusu
4 Liste veri yapısı, Statik ve Dinamik diziler [4] 4. Hafta Sunusu
5 Bağlı liste, tek yönlü bağlı listeler [5] 5. Hafta Sunusu
6 Çift yönlü bağıl listeler, Dairesel listeler [6] 6. Hafta Sunusu
7 Yığıt veri yapısı ve uygulamaları [7] 7. Hafta Sunusu
8 Kuyruk veri yapısı, doğrusal kuyruk, dairesel kuyruk [8] 8. Hafta Sunusu
9 Ağaç veri yapısı [9] 9. Hafta Sunusu
10 İkili ağaç, İfade ağacı ve İkili arama ağacı [10] 10. Hafta Sunusu
11 Öncelikli kuyruk ve Heap ağacı [11] 11. Hafta Sunusu
12 AVL ağaçları [12] 12. Hafta Sunusu
13 Genel Ağaç uygulamaları, Huffman, LempelZiv [13] 13. Hafta Sunusu
14 Hash tabloları [14] 14. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p> 1. Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK, Dr. M. Fatih ADAK, &quot;C/C++ ile Veri Yapıları ve &Ccedil;&ouml;z&uuml;ml&uuml; Uygulamalar&quot;, Se&ccedil;kin yayıncılık, 2016</p>
Course Resources

1. Prof. Dr. Nejat YUMUŞAK, M. Fatih ADAK, "C/C++ ile Veri Yapıları ve Çözümlü Uygulamalar", Seçkin yayıncılık, 2014.

2. Dr.Rifat ÇÖLKESEN, "Veri yapıları ve algoritmalar", Papatya yayıncılık, 2002.
3. İbrahim Akman, "C ile Veri yapıları", SAS bilişim yayınları, 2002.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 45
1. Ödev 15
2. Ödev 20
3. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 3 4 12
Performans Görevi (Uygulama) 1 4 4
Final 1 16 16
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6