Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilgisayar Organizasyonu BSM 206 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALİ GÜLBAĞ
Course Lecturers Öğr.Gör. SİNAN İLYAS, Dr.Öğr.Üyesi ALİ GÜLBAĞ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Derste işlemcinin nasıl çalıştığının ve işlemci birimlerinin tasarım aşamalarının öğrenilmesi amaçlanmıştır.
Course Content Latch ve Flip Floplar, Ardışıl Devrelerin Analizi, Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları, MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması, Kaydediciler,Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler, Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı,Bellek,Komutseti Mimarisi, Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği,Adresleme Yöntemleri,Mikroişlem adımları,Stack Tasarımı,Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ardışıl devrelerin analiz ve tasarımını yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev,
2 Temel bir bilgisayar sisteminin donanımsal kısımlarını tasarlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav ,
3 Merkezi islem biriminin işleyişini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
4 Aritmetik ve mantık ünitesi tasarımı yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav ,
5 Komut seti ve içerdiği mikro işlem adımlarını tasarlar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav ,
6 Adresleme yöntemlerini bilir Anlatım, Sınav ,
7 Tasarlanan sisteme göre alt seviyede program yazar ve çözümleme yapar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Latch ve Flip Floplar
2 Ardışıl Devrelerin Analizi
3 Ardışıl Devrelerin Tasarım Adımları
4 MMLogic Simülatör Programının Tanıtılması
5 Kaydediciler
6 Kaydediciler Üzerinde Yapılan İşlemler
7 Bilgisayar Sistemlerinin Hiyerarşik Yapısı, Yol Kavramı
8 Bellek
9 Komutseti Mimarisi
10 Komut saykılı ve Kontrol Devresinin Zamanlama Düzeneği
11 Adresleme Yöntemleri
12 Mikroişlem adımları
13 Stack Tasarımı
14 Aritmetik ve Mantık Ünitesinin Tasarımı
Resources
Course Notes Bilgisayar Organizasyonu, Sakarya Universitesi, Ders Notları
Course Resources M.Moris Mano, Computer System Organisation Prentice Hall, 1999
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Proje / Tasarım 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Ödev 1 5 5
Final 1 25 25
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 5