Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yangin Güvenliği SAU 027 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. HAKAN SERHAD SOYHAN
Course Lecturers Prof.Dr. HAKAN SERHAD SOYHAN, Doç.Dr. HÜSEYİN ALTUNDAĞ, Doç.Dr. GÖKHAN COŞKUN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Yangınla güvenliği, korunma ve södürme sistemleri konusunda bilgi edinerek öğrencilerin yangına karşı bilinçlendirilmesini sağlamak
Course Content Bu dersin içeriği yangın önleme ve eğitim organizasyon yapısının tanımlanması, Ulusal Profesyonel Yetkinlikler Sisteminin açıklanması, Önleme kodları ile ilgili NFPA standartlarını uygulanması, temel bölge ve konstrüksiyon alanlarının kodlanması, korunma ve söndürme sistemlerinin öğrenilmesinden ibarettir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yangın Güvenliği çalışma konularında bilgi sahibi olur. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Yangın güvenliği, korunma ve söndürme sistemleri hakkında bilgileri alır. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Bu sistemlerin kontrol esaslarını öğrenir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Yangın korunum, algılama ve söndürme sistemlerinin tasarımını, hesaplarını ve projelendirilmesini yapabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Örnek Olay, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yangın Olaylarının Tarihsel Geçmişi, Erken Önleme Sistemi, Trajediler ve Yangın Güvenlik Tedbirleri
2 Yangın Güvenliği
3 Yangın Güvenliğinin Katmanları
4 Yangın Önleme Yönetmelikleri
5 Yangın Güvenliği Sağlayıcılarının görevleri
6 Yangından Korunma Sistemleri
7 Yangın Algılama Sistemleri
8 Yangın Söndürme Sistemleri
9 Korunma, Algılama ve Söndürme Sistemlerinin birlikte kurulumu
10 Kundakçılık
11 Yaşanmış olan yangınlara ait raporlar ve kayıtların incelenmesi
12 Yangın Söndürücülerin Kullanımında Panik Kontrolü,Yaşlıların Güvenliği
13 Tatbikat
14 Proje Sunumu
Resources
Course Notes Yangın Güvenliği Ders Notu, Doç.Dr.Hakan Serhad Soyhan
Course Resources Introduction to Fire Protection
Fire Prevention: Inspection and Code Enforcement
Fire Detection & Suppression Systems
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 95
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 3 3
Final 1 1 1
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5