Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Afetler ve Afet Yönetimi SAU 026 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. LEVENT GÜLEN
Course Lecturers Prof.Dr. LEVENT GÜLEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

%90 dan fazlası deprem kuşağında bulunan ülkemizde başta depremler olmak üzere, seller ve heyelanlar tarih boyunca önemli can ve mal kayıplarına neden olmuş ve ekonomik gelişmemizi etkilemiştir. Gün geçtikçe artan nüfus ve şehirleşme bu etkileri gelecekte daha da artıracaktır. Dolayısıyla afetlerin negatif etkilerini minimuma indirecek önlemlerin alınması, hazırlıkların yapılması, halkın bilinçlendirilmesi ve özellikle yöneticilerin afet yönetimi konusunda eğitilmesi konusu ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken bir görevdir.

Course Content

Afet nedir? Afet çeşitleri, Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri, Afet Yönetimi Döngüsü, Afet Terminolojisi, Deprem nedir? Deprem büyüklük ve şiddeti, Türkiye ve dünyanın depremselliği, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Deprem Tehlike Haritaları, Zemin ve Bina Etkileşimi, Seller, Heyelanlar, Tsunami, Türkiye ve dünyada Afet  Zararı Azaltma çalışmaları, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007), UDSEP(2012-2023), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Afet Yönetiminde Etkinlik -Onuncu Kalkınma Planı(2014-2018), Afet Yönetiminde Koordinasyon, Acil ve Afet Koordinasyon Merkezleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Deprem öncesi, sırası ve sonrası ne yapacağını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Afetlerin ülkelerin sürdürebilir kalkınmasındaki etkileri irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Afet yönetim döngüsünün öneminin ve gereklerinin bilincindedir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde yapılması gerekenleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Afet riskinin azaltılması için ne yapılması gerektiğini irdeler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Afete dirençli toplum oluşturmayı planlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Deprem öncesi, sırası ve sonrası ne yapacağını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Afet nedir? Afet çeşitleri. Sunum Hafta1 + Kaynaklar
2 Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri, Sunum Hafta 2 + Kaynaklar
3 Afet Yönetimi Döngüsü, Afet Terminolojisi Sunum Hafta 3 + Kaynaklar
4 Ulusal Deprem Strateji Eylem Planı (UDSEP) Sunum Hafta 4 + Kaynaklar
5 Türkiye Afet Müdahale Planı-1 Sunum Hafta 5 + Kaynaklar
6 Türkiye Afet Müdahale Planı-2 Sunum Hafta 6 + Kaynaklar
7 Deprem nedir? Deprem büyüklüğü ve şiddeti Sunum Hafta 7 + Kaynaklar
8 Türkiye ve Dünyanın depremselliği Sunum Hafta 8+ Kaynaklar
9 Seller. Heyelanlar, Tsunami Sunum Hafta 9 + Kaynaklar
10 Türkiye ve Dünyada afet zararları azaltma çalışmaları Sunum Hafta 10 + Kaynaklar
11 Proje sunumları Sunum Hafta 11 + Kaynaklar
12 Proje Sunumları Sunum Hafta 12 + Kaynaklar
13 Proje Sunumları Sunum Hafta 13 + Kaynaklar
14 Proje Sunumları Sunum Hafta 14 + Kaynaklar
Resources
Course Notes
Course Resources

1- Hyogo Framework for Action (2005-2015), 2007, Building the resilience of Nations and Communities, United Nations, ISDR Publication 1037, Geneva.

2- Smith, K. 2000, Environmental Hazards, Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 420p.

3- UDSEP (2012-2023), 2011, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 83 sayfa, Ankara.

4- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007, Resmi Gazete 6.Mart.2007, Sayı: 26454.

5- Türkiye Afet Müdahale Planı, T.C.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 41 sayfa, Ankara.

6- T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Afet Yönetiminde Etkinlik Raporu (yayınlanmamış).

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 35
1. Performans Görevi (Seminer) 65
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 10 10
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5