Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Etiği SAU 017 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi NÜKHET SAZAK
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Toplumun mesleği mühendislik olan kişilerden beklentilerini, bu kişilere (mühendislere) verilen yetki ve sorumluluğun, tarihte ve günümüzde, dünyada ve Türkiye’de nasıl kullanıldığını açıklamak. Tarihte, erdemli ve etiksel davranma dayanağı ve mühendislerle ilintisini ortaya koymak. Yetkilendirme sonucu insanlara, çevre ve doğaya gelebilecek zararların önlenmesi için uygulamadaki önlemleri belirtmek.
Course Content Etik kavramlar, mühendislik etiği, Türkiye’de ve dünyada mühendislik etik kuralları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Etik ve mühendislik etiği kavramlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Etik kuralları öğrenir Anlatım, Sınav ,
3 Mühendislik etiği ilkelerini benimser Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav ,
4 Mühendislik uygulamalarında etik kavramları göz önünde bulundurma bilinci kazanır Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yaşam Kuralı (Postula)
2 Mühendislik Tanımı
3 Etik nedir? Tarihte Etik
4 Felsefi Etik nedir? Dini Etik nedir?
5 Keyfi Etik nedir?
6 Cebri Etik nedir?
7 Mühendislik Etiği nedir?
8 Mühendislik Etik kuralları
9 IEEE Etik Kuralları, Kanada Mühendislik Etik Kuralları
10 Ara Sınav
11 Avrupa Mühendislik Etik Kuralları, Fransa Mühendislik Etik Kuralları
12 Türkiye’de Mühendislik Etik Kuralları
13 Örnek Olay İncelemesi
14 Örnek Olay İncelemesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 10
2. Ödev 10
3. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 2 4 8
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5