Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endüstri Ilişkileri SAU 015 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. ERKAL ETÇİOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş.Gör.Ayşegül Aydın
Course Category
Course Objective Geleneksel Endüstri ilişkilerindeki değişme ve gelişmelerin gelecekteki etkisini analiz ederek çağdaş endüstri ilişkilerini yönetebilmektir.
Course Content Endüstri ilişkilerinin doğuşu ve gelişimi, işçi-işveren ilişkileri, ilgili taraflar, sendikalar, devlet müdahalesi, toplu pazarlık, müzakereler ve toplu sözleşmeler, hak ve çıkar uyuşmazlıkları, uyuşmazlık halinde çözüm yolları, yeni endüstri ilişkileri(insan kaynakları yönetimi ve kurum kültürü, istihdam ilişkisi ve güç kullanımı,şikayet,disiplin ve öneri sistemleri,işgücünün verimliliği,yönetime katılma,otomasyon,çevre ve sivil toplum kuruluşlarının etkileri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mühendislerin çalışacakları veya ilişkide olacakları endüstriyel işletmelerde karşılaşacakları işçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili sorunlar ve bunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olmaları,
2 Sabırlı ve bilimsel yaklaşımlarla kolayca iletişim kurma, sorunları hızlı algılama, müzakere teknikleri ile kriz çözme yeteneği kazanması
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Endüstri İlişkilerinin Doğuşu,Endüstri Devrimi ve Nedenleri
2 Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri, Üretim Faktörleri ve İdeolojiler
3 İşçi-İşveren İlişkileri Sistemi(İş Piyasaları,Emek,İstihdam,İşsizlik, Ücretler,İşgücünün Verimliliği)
4 İşçi-İşveren İlişkileri Sisteminde Taraflar(Devlet,İşverenler,Sendikalar,Sendika Çeşitleri)
5 Toplu Pazarlık, Müzakereler, Toplu Sözleşmeler,Hak ve Çıkar Uyuşmazlıkları
6 Uyuşmazlık Halinde Çözüm Yolları(Uzlaşma, Arabuluculuk,Tahkim,Grev ve Lokavt)
7 Endüstriyel Demokrasi ve Birleşmeler(Seçimler, Temsil Yetkisi, Firma Evlilikleri)
8 Yeni Endüstri İlişkileri (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kurum Kültürü)
9 Yeni Endüstri İlişkileri(İstihdam İlişkisi ve Güç Kullanımı)
10 Yeni Endüstri İlişkileri (Şikayet, Disiplin ve Öneri Sistemleri)
11 Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
12 Yeni Endüstri İlişkileri (Yönetime Katılma ve Taşeronlaştırma)
13 Teknolojik(Otomasyon)ve Finansal(Bütçeleme) Gelişmeler,
14 Sivil Toplum Kuruluşları,Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar
Resources
Course Notes Öğr.Gör. Erkal Etçioğlu,"Endüstri İlişkileri",Sakarya Üniversitesi, Ders Notu
Course Resources 1- EKİN Nusret,"Endüstri İlişkileri",İst.Üniv.Yayın No:2549,İSTANBUL,1979
2- GÜVEN H.Sami.,"Endüstriyel İşçi Kooperatifleri",TDAV Yay.,BURSA-1993
3-OĞUZMAN Kemal,"Hukuki Yönden İşçi-İşveren İlişkileri", İ.Ü,İşletme Fak.İ.İ.E.Yay.No:3,İSTANBUL-1984
4-UĞUR Adem,"İşçi İşveren İlişkileri",SAÜ Yayın No:18, SAKARYA -2004
6-SALAMON Michael,"Industrial Relations",Pearson Education,4,Editon, ENGLAND,2000
7-TÜRKDOĞAN Orhan,"19.yy Osmanlı Toplumunda İşçi Sınıfının Doğuşu",TDAV Dergisi,Sayfa 11,İSTANBUL,1981
8-YILDIRIM Engin,"Endüstri İlişkileri Teorileri",Değişim Yayın,SAKARYA-1997
9- ZAİM Sabahattin,"Çalışma Ekonomisi",Filiz Kitapevi,10.Baskı,İSTANBUL - 1997
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Ödev 1 2 2
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 2 2
Total Workload 54
Total Workload / 25 (Hours) 2.16
dersAKTSKredisi 5