Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çevre ve Enerji SAU 013 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HASAN KÜÇÜK
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HASAN KÜÇÜK,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Öğrencilere, enerji üretim ve tüketiminin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini öğreterek, çevreye duyarlı ve enerji etkin sistem ve süreçleri tercih etme bilincinin kazandırılması.

Course Content

Enerji kaynakları, fosil yakıtlar, yanma ürünleri, hava kirliliği, küresel ısınma, nükleer enerji, hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, dalga enerjisi, biyolojik yakıt, enerji tasarrufu, enerji politikaları

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Enerji kaynaklarını, türlerini sınıflandırır, oluşumlarını, üretim ve tüketim süreçlerini tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Atmosferin yapısı ile yanma ürünleri arasındaki etkileşimleri tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliğini önlemek için gerekli tesis ve teknikleri seçebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Nükleer santraller ve nükleer atık depolama ile ilgili sorunları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyellerini ve kullanılabilirliğini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu yöntemlerini tanımlar ve seçebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Dünyada ve ülkemizde enerji politikaları ile ilgili değerlendirme yapabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Enerji kaynaklarının türleri: Fosil yakıtların oluşumu, yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları
2 Fosil yakıtların üretimi ve kullanımı, tarihsel gelişme, yakıtlar ve yanma
3 Atmosferin yapısı ve yanma ürünlerinin etkileri. Küresel ısınma: Karbondioksit, su buharı ve sera etkisi ilişkileri.
4 Yakıt ve yanma kaynaklı hava kirliliği: Önlemler, tesis ve teknikler. Gaz ve sıvı yakıtların motorlarda yanması; taşıt kaynaklı kirleticilerin çevresel etkileri ve önlemler.
5 Nükleer yakıt üretiminin çevreye etkileri. Nükleer santral işletmeleri ve nükleer atık depolama sorunları.
6 Doğal kaynaklar: Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyeli ve kullanılabilirliği.
7 Hidroelektrik enerji: hidroelektrik enerjinin kullanılabilirliği ve çevreye etkileri.
8 Güneş enerjisi sistemleri, ısıl ve foto elektrik kullanımı.
9 Rüzgâr enerjisinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri
10 Dalga enerjisinin kullanılabilirliği. Jeotermal enerjinin kullanılabilirliği ve çevresel etkileri
11 Karbondioksit bilançosu sıfır olan biyolojik yakıtların (biyokütle) üretim teknikleri
12 Konutlarda ve endüstride enerji tasarrufu: Yöntemlerin uygulanabilirliği ve tasarruf potansiyelleri.
13 Dünyada ve Türkiyede enerji kaynakları: Enerji üretim ve tüketimi
14 Dünyada ve Türkiyede enerji politikaları: Enerji ile ilgili ulusal yasal düzenlemeler ve uluslararası sözleşmeler.
Resources
Course Notes
Course Resources

1. Introduction to energy and the environment, Liu, Paul Ih-Fei, Van Nostrand Reinhold, 1993
2. Energy, the environment and climate change, Hodgson P. E., Imperial College Press, 2010
3. Energy resources and environment, John Blunden, Alan Reddist, Hodder & Stoughton, 1996
4. Power generation and the environment, L. E. J. Roberts, Oxford University Press, 1990
5. The Environmental management of low-grade fuels, Earthscan Publications Ltd., 1996
6. Renewable energy power for a sustainable future, Godfrey Boyle, Oxford University Press, 1996
7. Enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları, Yusuf Yaman, Birsen Yayınevi, 2007

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 18 18
Performans Görevi (Seminer) 1 12 12
Final 1 10 10
Total Workload 119
Total Workload / 25 (Hours) 4.76
dersAKTSKredisi 5