Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sağlikli Beslenme SAU 005 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. OMCA DEMİRKOL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencileri yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkisi, besinler, besin
grupları, sağlıklı beslenme modelleri, sağlıklı beslenmenin temel ilkeleri konularında
bilgilendirmek, sağlıklı ve dengeli menü planlama konusunda beceri kazandırmaktır.
Course Content Yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı, besin öğeleri, özellikleri ve fonksiyonları, beslenme ve sağlık ilişkisi, yeterli ve dengeli nenü planlama.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yetersiz ve dengesiz beslenmenin sağlık üzerine olumsuz etkilerini açıklayabilecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Besinler, besin grupları, besin gruplarının sağlıkla ilişkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Sağlıklı ve dengeli bir menü planlayabilecekler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Beslenme ve sağlık arasındaki ilişki, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı
2 Besin ögeleri: proteinler
3 Besin ögeleri: karbonhidratlar
4 Besin ögeleri: yağlar
5 Besin ögeleri: vitaminler
6 Besin ögeleri: mineraller
7 Besin ögeleri: su
8 Mikrobesin öğeleri
9 Enerji dengesi: şişmanlık-zayıflık
10 Besinler ve besin grupları
11 Gıda katkı maddeleri ve sağlık üzerine etkileri
12 Beslenme ve çeşitli hastalıklar
13 Sağlıklı, yeterli ve dengeli menü planlama:tanımı, ilkeleri
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Yrd. Doç. Dr. Omca Demirkol, Sağlıklı Beslenme Ders Notları.
Course Resources 1.Beslenme, Ayşe Baysal, 2002, Hatiboğlu Yayıncılık, 9. baskı
2. Sağlıkta ve hastalıkta beslenme, Zeynep Oşar, Tülay Erkan (ed) 2004, İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yay. Sempozyum dizisi No:41. 256 sayfa.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 4 4
Final 1 5 5
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5