Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nükleer Bilim ve Teknolojisi SAU 003 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜNAY BEYHAN
Course Lecturers YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MUSTAFA KEMAL KÖSE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, nükleer enerji eğitiminin temel metodlarından birini teşkil eden nükleer bilim ve teknolojisi alanında gereken bilgiyi sağlamaktır.
Course Content Nükleer reaktör sistemleri ve tipleri; temel reaktör fiziği; kritiklik hesapları; yakıt çevrimleri; reaktivite değişimleri; reaktör kinetiği. Enstrümantasyon ve kontrol, radyasyondan korunma. Reaktör malzemeleri, zırhlama enerji çekilmesi. Reaktör güvenliği ve ekonomisi. Radyoaktif atık yöntemi. Reaktör tasarımı].
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Nükleer reaksiyonların kinematiği Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Fisyon reaksiyonu ve fisyon ürünleri Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Anlatım, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
3 Nükleer reaktör sistemleri ve çeşitleri Anlatım, Gösteri, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
4 Fizyon Reaktörlerinin Birincil Bileşenleri ve Malzemeleri Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Gösteri, Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
5 Temel reaktör fiziği ve reaktör kritik hesapları Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav , Performans Görevi,
6 Reaktör malzemeleri, reaktör güvenliği ve reaktör tasarımı Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
7 Metalik uranyum üretimi ve özellikleri-Metalik uranyum üretimi ve özellikleri Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
8 Nükleer Yakıt Çevrimleri, Zenginleştirme Ve Yeniden İşleme; Yakıt Elemanlarının Malzemeleri Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap, Ödev, Performans Görevi, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Nükleer reaktörlerin mühendislik prensipleri
2 Nükleer reaktör sistemleri
3 Temel reaktör fiziği, reaktör kritik hesapları, yakıt çevrimi ve reaktivite değişimleri
4 Reaktör kinetiği. Enstrümantasyon ve kontrol
5 Radyasyondan korunma ve Reaktör malzemeleri
6 Reaktör güvenliği ve ekonomisi
7 Radyoaktif atık yöntemi
8 Nükleer reaktörlerin sınıflandırılması
9 Soğutucu Kanalları, Borular ve Reaktör Kabı
10 Nükleer sistemlerin optimum tasarımında kullanılacak malzemelerin seçimi ve kombinasyonu
11 Radyasyon Hasarının Reaktör Malzemeleri Açısından Anlamı ve Nükleer Mühendislikte Karşılaşılan Malzeme Problemleri
12 Radyoizotopik Güç Generatörleri
13 Fisyon yakıt çevrimleri. Nükleer yakıt kaynakları,
14 maden yatakları, öğütme, saflaştırma ve izotop zenginleştirme ilkeleri, yakıt imalatı
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 1 1
Final 1 2 2
Total Workload 56
Total Workload / 25 (Hours) 2.24
dersAKTSKredisi 5