Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Analog ve Dijital Haberleşme SAU 010 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL
Course Lecturers Prof.Dr. AŞKIN DEMİRKOL,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Amaç öğrencilere, haberleşme sistemlerinin temel prensiplerini,  analog ve dijital haberleşmenin temel ilkelerini, sinyal ve sistemlerin zaman - frekans analizlerini ve analog - dijital haberleşmedeki modülasyon-demodülasyon tekniklerini öğretmektir.

Course Content

Haberleşmenin temel ilkeleri, analog ve dijital haberleşme kavramları, vektör-sinyal analiz ve analog-dijital sinyaller, elektromagnetik dalgalar, analog-dijital sistem analizi, Fourier teorisi : olarak analog-dijital haberleşmede sinyallerin zaman-frekans dönüşüm ve analizleri, olasılık-rassal değişken-rassal sinyaller ve gürültü analizi, distorsiyonsuz iletim, kanal band genişlikleri ve filtre tasarımları, analog modülasyon-demodülasyon teknikleri, analog - dijital dönüşüm ve örnekleme teorisi, dijital modülasyon teknikleri, çoğullama ve çoklu erişim teknikleri, analog ve dijital haberleşme platformları olarak telefon, radyo, TV, Bilgisayar ağları, GSM ve uydu sistemlerinin analizi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, haberleşme sistemlerinde kullanılan temel sinyalleri tanımlayabilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, haberleşme sistemlerinde sinyal iletiminde kullanılan sinyal işleme tekniklerini açıklayabilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, analog modülasyon-demodülasyon tekniklerini özümseyebilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, dijital modülasyon tekniklerini özümseyebilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, gürültülü kanallarda iletim ve performansı açıklayabilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, haberleşme sistemlerinin temel benzerlik ve farklılıklarını açıklayabilmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, haberleşme sistemlerindeki çoğullama ve çoklu erişim tekiniklerini açıklayabilmeli.basit bir haberleşme sisteminin tasarımı hususunda yetkin hissetmeli. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler, basit bir haberleşme sisteminin tasarımı hususunda yetkin hissetmeli.
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Haberleşmeye giriş : Analog ve dijital Haberleşme.
2 Haberleşme mühendisliğinde vektörel analiz.
3 Analog ve dijital sinyaller.
4 Olasılık-rassal değişkenler-rassal sinyaller.
5 Analog ve dijital sistemler.
6 Fourier teorisi : Sinyallerin zaman-frekans analizleri.
7 Analog haberleşme ve analog modülasyon-demodülasyon teknikleri.
8 Distorsiyonsuz iletim.
9 Haberleşme kanal band genişliği ve filtre tasarımı.
10 Örnekleme teorisi ve dijital sinyaller.
11 Dijital sinyal işleme (DSP).
12 Dijital haberleşme ve dijital modülasyon teknikleri.
13 Analog ve dijital haberleşme sistemlerinde çoğullama ve çoklu erişim teknikleri.
14 Analog ve dijital haberleşme platformları : telefon, radyo, TV, Bilgisayar ağları, GSM ve uydu sistemlerinin analizi
Resources
Course Notes <p>Elektronik ders notları. Aşkın DEMİRKOL</p>
Course Resources

1.Communication Systems, Simon Haykin, David Levy

2.Analog Haberlesme, Ahmet Hamdi Kayran

3.Sayısal Haberlesme, Ahmet Hamdi Kayran

4.Sinyaller & Sistemler – Haberleşme , Aşkın.Demirkol

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
2. Kısa Sınav 20
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 60
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 32 2 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Total Workload 117
Total Workload / 25 (Hours) 4.68
dersAKTSKredisi 5