Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Depremle Yaşamak SAU 004 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MURAT UTKUCU
Course Lecturers Prof.Dr. MURAT UTKUCU, YÜKSEKOKUL SEKRETERİ MUSTAFA KEMAL KÖSE,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Bu ders ile bir yerdeki yaşamı derinden etkileme potansiyeline sahip depremlerin nasıl oluştuğu, deprem bilimin nasıl geliştiği, deprem tehlikesinin ne olduğu ve deprem zararlarının nasıl azaltılabileceği bilgisinin ve depremle nasıl yaşanır bilgi alt yapısının öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Course Content

Depremler neden oluşur, Deprem bilimin tarihi gelişimi, Depremler hakkında teknik bilgiler, kavram olarak tehlike, risk ve afet, çevresel tehlikeler nelerdir, deprem tehlikelerinin sınıflanması, deprem tehlikesinin düzenlenmesi, risk ve afet yönetimi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Depremlerin neden oluştuğunu açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Deprem bilimin tarihi gelişimini kısaca öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Tehlike ve risk terimlerini aralarındaki farklarıyla öğrenir. Afet kavramını tanımlar ve özelliklerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Verilen bir olayın çevresel tehlike mi çevresel sorun mu olduğunu değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Deprem tehlikelerini sınıflayarak sıralar. Anlatım, Sınav ,
6 Deprem tehlikenin düzenlenmesi için seçenekleri sınıflar ve her birini kısaca açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
7 Deprem tehlikelerinden kaynaklanan riski azaltmak için önerilerde bulunur. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Depremler neden oluşur?
2 Deprem bilimin tarihi gelişimine kısa bir bakış.
3 Depremler hakkında teknik bilgiler-1; deprem odak parametrereleri, deprem dalgaları ve türleri.
4 Depremler hakkında teknik bilgiler-2; depremlerin lokasyonu, magnitüd ve şiddet kavramları.
5 Kavram olarak tehilike, risk ve afet
6 Deprem tehlikesi ve doğası.
7 Birincil deprem tehlikeleri: Deprem yer hareketi ve yüzey kırıkları.
8 İkincil deprem tehlikeleri: sıvılaşma, yer kaymaları Kaya ve çığ düşmeleri
9 İkincil deprem tehlikeleri: tsunamiler ve yangınlar.
10 Risk değerlendirmesi ve afet yönetimi
11 Deprem tehlikesinin düzenlenmesi: Afet yardımı ve sigortalama gibi kayıp paylaşım düzenlemeleri
12 Olay modifikasyonu düzenlemeleri: Çevresel kontrol ve Tehlikeye dirençli yapı tasarlanması.
13 İncinirlilik modifikasyonu düzenlemeleri: toplumsal hazırlıklılık, önceden tahmin ve uyarı, arazi kullanımı planlaması.
14 Türkiye?de deprem tehlikesi.
Resources
Course Notes <p>Utkucu, M. 2012. Depremle yaşamak Kısa Ders Notları?</p>
Course Resources

1.National Research Council, 2003, Living on the active earth: perspectives on eathquake science, National Academic press, 418 pp.
2. Smith, K., 2000, Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster, Routledge, 420 pp, ISBN-10: 0415224640.
3. Utkucu, M. ve Alptekin, Ö., 2001, Real-time (gerçek-zaman) sismolojisi, dünyadaki gelisimi ve Türkiye?de uygulanabilirligi, Istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yerbilimleri Dergisi, 14(1-2), 139-152.
4. Utkucu, M., Çetin, C. ve Alptekin, Ö., 2005, Deprem zararlarinin azaltilmasinda artçi depremlerin önemi, Deprem Sempozyumu 2005, Bildiriler Kitabi, 1409-1416, Kocaeli
5. Varga, P (2008), History of early isoseismal maps, Acta Geod. Geoph. Hung., Vol. 43(2?3), pp. 285?307, DOI: 10.1556/AGeod.43.2008.2?3.15
6. Vanek J. and Kozak J. (2007). First macroseismic map with geological background (composed by L.H. Jeitteles) Acta Geophysica vol. 55, no. 4, pp. 594-606, DOI 10.2478/s11600-007-0025-3

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 116
Total Workload / 25 (Hours) 4.64
dersAKTSKredisi 5