Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arkeoloji ve Yerbilimleri SAU 002 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. EMRAH BUDAKOĞLU
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. EMRAH BUDAKOĞLU,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Geçmişde birçok medeniyete ev sahibi olmuş Türkiye Arkeoloji çaışmaları açısından adeta bir laboratuvar niteliğindedir. Güncel örneklerle bu konunun işlenmesi ve son 10 yılda ülkemizdeki arkeojeofizik çalışmaların öğrencilere aktarılması hedeflenmektedir. 

Course Content

Anadolu uygarlıkları, yerleşim yerleri, sanat ve mimarlığı, arkeolojide kullanılan jeofizik aygıtlar ve yöntemler, aramacılık aşamaları, yaş, yangın, sel ve deprem belirleme, taş ve toprakların fiziksel özellikleri, eski yerleşim tasarımı, höyük, tümülüs, tapınak, gömütler, büvet, gölet, su yolları, oluklar, geçitler, in ve oyuklar, yeraltı odaları, yapı taşlarının yıpranmasının belirlenmesi için yöntemler öğretilir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Arkeolojik Yerleşmeler ve Mimari Hakkında Genel Bilgileri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav ,
2 Yer Bilimleri Hakkında Genel Bilgileri kavrar. Anlatım, Sınav ,
3 Jeofizik Biliminin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısını kavrar Anlatım, Sınav ,
4 Arkeoloji ve Yer Bilimleri arasındaki ilişkiyi kavrar Anlatım, Sınav ,
5 Yer altını görüntüleyen Yöntemleri tanır ve kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
6 Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmalarını tanır ve kavrar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Ödev,
7 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar hakkında bilgi edinir ve kavrar. Anlatım, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Arkeoloji Hakkında Temel Bilgiler
3 Yer Bilimleri ile ilgili Temel Bilgiler
4 Yer Bilimleri'nin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısı
5 Yer Bilimleri'nin Arkeolojik Değerlendirmeye Katkısı
6 Geniş Ölçekli Araştırmalarda Veri Toplama İlkeleri, Koordinatlama ve Verinin Görüntü İşlemleme öncesi Hazırlığı
7 Görüntü İşlemlemesinde Verilerin Özellikleri
8 Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmaları-I
9 Güncel Arkeolojik Kazı Çalışmaları-II
10 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar
11 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar
12 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar
13 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar
14 Dünyada ve Türkiyede Yapılan Arkeojeofizik Çalışmalar
Resources
Course Notes
Course Resources

Archaeogeophysical Studies on the Halicarnassos Antiquities Site (1993): Drahor, M.G., Geophysical Exploration of Archaeological Sites, Vieweg Publishing, Braunschweig/Weisbaden 1993, p: 273-290.
Resistivity Researches on the Ionian Metropolis Theatre in 1991 (1993): Drahor, M.G., Proceedings of the 2nd. Congress of the Hellenic Geophysical Union, Vol.2-3, p:150-163.
Acemhöyükten Manyetik ve Elektromanyetik-VLF Sonuçları (1999): Drahor, M. G., Kaya, M. A., Bayrak, M., İlkışık, O. M. ve Öztan, A., DEÜ Müh. Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Sayı: 2, Nisan 1999, s: 78-92
Aitken, M. J., Physics and Archaeology, 291p., Clarendon Press, Oxford, England, 1974.
Prospezioni Archeologiche kursları ders notları, 1966-1974.
Rapp, G. and Gifford, J., Archaeological Geology, Yale University Press, England, 1985.
Scollar, I., et. al., Archaeological Prospecting and Remote Sensing, 674p.,Cambridge University Press, England, 1990.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5