Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Girişimcilik ve Proje Yönetimi SAU 012 0 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HÜSEYİN PEHLİVAN
Course Lecturers Doç.Dr. ASUDE ATEŞ, Doç.Dr. HÜSEYİN PEHLİVAN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse endüstride proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Bununla birlikte girişimcilik konusu da her zamankinden daha fazla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kişilerin girişimcilik yeteneklerini artırırken proje üretme ve yönetme kabiliyetlerini geliştirmek gerekmektedir. Her girişimci proje yönetimi bilgilerine, her proje yöneticisi de girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalıdır. Bu ders, her iki konuda da öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content Girişimcilik temel kavramları, özellikleri, kültürü, türleri, finansmanı. Girişimcilik için gerekli beceriler, kadın girişimciliği. Aile işletmeciliği, örgüt kültürü. İş planı kavramı ve öğeleri. Proje tanımı, özellikleri, sınıflandırması. Proje yönetimi ve organizasyonu. Mantıksal Çerçeve yaklaşımı. Proje yaşam çevrimi, kontrol ve izleme, proje bütçesi oluşturma. Proje destekleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
2 Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
3 Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Anlatım, Tartışma, Sınav ,
4 Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Ulusal ve uluslararası proje hibe ve desteklerini araştırabilir, yararlanma şartlarını öğrenir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
7 Proje destek ve hibelerinden faydalanmak üzere iş planı veya başvuru dokümanı ve bütçesini oluşturabilir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
8
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Girişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler
2 Girişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği
3 Kadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği
4 Örgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı
5 Yerel girişimcilik,Herkes girişimci olabilir mi?
6 Girişimcilik finansmanı
7 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı örnekleri
8 Projenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması
9 Proje yönetimi ve organizasyonu
10 Mantıksal çerçeve yaklaşımı
11 Proje yönetiminde bütçeleme
12 Proje yönetiminde kontrol ve raporlama
13 Proje risk yönetimi
14 Öğrenci sunumları (iş planı sunumları)
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara.
2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul.
3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi.
4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 20
1. Proje / Tasarım 35
1. Performans Görevi (Seminer) 35
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Proje / Tasarım 1 30 30
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 7 7
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5