Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Trafik Güvenliği SAU 028 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AHMET ZENGİN
Course Lecturers Prof.Dr. MEHMET ALİ YALÇIN, Dr.Öğr.Üyesi BEYTULLAH EREN, Doç.Dr. AHMET ZENGİN, Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT, Öğr.Gör.Dr. SELMAN HIZAL, Prof.Dr. TAHSİN TURĞAY,
Course Assistants
Course Category Genel Eğitim
Course Objective

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre, 15-29 yaş grubundaki gençlerin yaşamlarını yitirmelerinde ilk neden olan trafik kazaları hakkında üniversiteli gençlerin, trafik kuralları, riskli ve güvenli davranışlarıyla ilgili farkındalıklarının ve duyarlılıklarının artırılması amaçlanmaktadır.

•Toplumsal bilinçlendirme ve kültürel değişim yaratma hedefi ile trafik güvenliği olgusunu toplumun günlük yaşamına katmak,
•Trafik güvenliği ana teması ile hem sürücülerin hem de yayaların bilinçlendirmek,
•"Trafik Hayattır!" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk faaliyetlerini daha geniş bir platformda değerlendirmek ve yaygınlaştırmak
•Toplumda trafik güvenliğiyle ilgili uzun soluklu pozitif bir kültür dönüşümü oluşturarak toplumun tüm kesimlerine ulaşmak.
Course Content

Trafikte yaya, sürücü ve yolcu olarak güvenli davranışların kazanılması için ihtiyaç duyulan bilgiler olan; bir sistem olarak trafiğin unsurlarının açıklanması, davranışsal dinamiklerin gözden geçirilmesi, kültürel dinamiklerin irdelenmesi, önleyici ve güvenli trafik kuralları hakkında bilgi verilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan hareketliliğini tarihsel bir bakış açısı ile tanımlayabilir, evrelerine ayırabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Trafik konusunda çalışan bilim dallarını ve yapılan çalışmaları sıralayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
3 Trafiği bir sistem olarak unsurlarına ayırarak tanımlayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
4 Genel yaşam güvenliği ve trafik güvenliği ile ilgili toplumsal normları eleştirel bakış açısıyla gözden geçirerek örneklendirebilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
5 Trafikte ihmal, hata ve ihlal kavramlarının davranışsal dinamiklerini tanımlayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Trafikteki incinebilir grupları ve özelliklerini tanımlayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
7 Gençlerin trafik güvenliğinin sağlanması konusunda yapılabilecekleri sıralayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
8 Bir genç olarak kendi trafik güvenliğini sağlamak konusunda yapabileceklerini sıralayabilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Trafiği oluşturan unsurlar ile trafikteki risk faktörlerini kendi rolleri perspektifinden örneklendirebilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
10 Hız, alkol kullanımı, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve çocuk bağlama sistemleri, kask, görme ve görünürlük, ve incinebilir grupların trafik güvenliğinin sağlanması konulu güvenli davranış kurallarını sayabileceklerdir. Anlatım, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçmişten günümüze insan hareketliliği / ulaşım sistemlerinin gelişimi./ Trafik nedir? Trafiği oluşturan temel unsurlar nelerdir? Dünyada ve Türkiye´de trafik sorunu.
2 Çok disiplinli bir çalışma alanı olarak trafik - trafik düzeni, sistemi için hangi disiplinler çalışıyor - çok disiplinli ortak çalışma nasıl olmalı? Türkiye´deki mevcut durum - işleyiş nasıl? Trafik ve hukuk / trafik yasası/ temel haklar ve yükümlülükle
3 Trafik ve kaza araştırmalarında yöntem - trafik konusunda bilimsel araştırmaların nasıl yapıldığına dair bilgilendirme.
4 Kültür ve normlar bağlamında Trafik Güvenliği - genel yaşam güvenliği - sağlıklı yaşama kültürü - güvenlik kültürü.
5 Trafikte insan faktörü / performans ve davranış / İhmal, hata, ihlal/ Sürücü davranışlarını açıklayan modeller - Planlı Davranış Kuramı, Risk Telafi Modeli, Aşamalı Sürücülük Modeli/ Risk ve tehlike kavramları / Riskli davranışın tetikleyicileri ve peki
6 Trafikte incinebilir gruplar/ Trafikte gençlerin risk altında olma nedenleri nelerdir?
7 Kazaya karışma riskini artıran, kaza şiddetini artıran, kaza sonucunun etkisini artıran faktörler: Hız/ Cep telefonu kullanma/ Görme ve görünür olma
8 Kazaya karışma riskini artıran, kaza şiddetini artıran, kaza sonucunun etkisini artıran faktörler: Alkol/ yorgunluk ve trafik güvenliği
9 Pasif güvenlik elemanları: Emniyet kemeri ve çocuk sabitleme sistemleri /Kask kullanımı ve trafik güvenliği
10 Trafik güvenliğini arttırma müdahaleleri - Eğitim ve denetim
11 Trafik güvenliğini arttırma müdahaleleri - Güvenliği teşvik etmek - dünyadan ve Türkiye´den trafik kampanya örnekleri
12 Trafik alanları nasıl düzenlenmeli? Güvenli davranışı ortaya çıkaran optimal tasarımlar - algı -çevre ve yol tasarımı ve trafik güvenliği.
13 Güvenlik için araç ve lastik bakımının önemi - kısa teknik detaylar
14 Acil durum nedir? Olay yeri yönetimi, kaza/ yangın./ Araçta bulunması gereken güvenlik ekipmanları/ İlkyardım becerileri/ Kurslar ve bilgi beceri kazanılacak adresler.
Resources
Course Notes
Course Resources
Week Documents Description size
1 01_Hafta 1.73 MB
0 Türkiye'de meydana gelen Trafik Kaza Görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) 0 MB
0 “Trafik Hayattır!” Kurumsal Sorumluluk Platformu Doğuş Otomotiv Sosyal Sorumluluk Projesi 0 MB
1 01_Hafta 2.07 MB
2 02_Hafta 2.13 MB
3 03_Hafta 2.09 MB
4 04_Hafta 1.93 MB
5 05_Hafta 1.73 MB
6 06_Hafta 1.85 MB
7 07_Hafta 2.4 MB
8 08_Hafta 2.04 MB
9 09_Hafta 2.38 MB
10 10_Hafta 2.36 MB
11 11_Hafta 2.25 MB
12 12_Hafta 2.28 MB
13 13_Hafta 2.77 MB
14 14_Hafta 2.06 MB
14 112_Ortak-Cagri_Merkezi http://www.112.gov.tr/ 18.47 MB
14 E_Cagri_Sistemi http://www.112.gov.tr/uyumlastirilmis-arac-ici-acil-cagri-sistemi-projesi 7.83 MB
14 Engelsiz112_uygulama_hakkinda http://www.engelsiz112.gov.tr/ 3.51 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 30 30
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5