Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mevlana Düşüncesi SAU 152 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SEZAİ KÜÇÜK
Course Lecturers
Course Assistants

Yrd. Doç. Dr. Büşra Çakmaktaş

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Dersin temel amacını Mevlana´nın önemli eseri olan Mesnevi´nin (VI Cilt) tanıtılması oluşturmaktadır.

Course Content

Mesnevi´deki Konular

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Mevlana ve Mesnevi ile ilgili unsurları anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Sınav ,
2 Mesnevi´nin Tasavvuf tarihindeki yerini durumu tasvir edip açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Mesnevi´deki tasavvufi konuları örnekler, yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Mesnevi´deki tasavvufi düşünceyi ayırt eder ve bunların tasavvufa getirdiği yorumları tartışır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Mesnevi yorumlarını geneller. Farklı bakış açılarına göre bunları düzenler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Mesnevi´nin tasavvufa katkısını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Mevlana´nın Hayatı Eserleri
3 Mesnevi´nin Tanıtımı
4 Mesnevi´den Seçmeler-I
5 Mesnevi´den Seçmeler-II
6 Mesnevi´den Seçmeler-III
7 Mesnevi´den Seçmeler-IV
8 Mesnevi´den Seçmeler-V
9 Mesnevi´den Seçmeler-VI
10 Mesnevi´den Seçmeler-VII
11 Mesnevi´den Seçmeler-VIII
12 Mesnevi´den Seçmeler-IX
13 Mesnevi´den Seçmeler-X
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>Mevlana, Konularına G&ouml;re Mesnevi Terc&uuml;mesi, (hzl. Ş. Can), &Ouml;t&uuml;ken Neşriyat, İstanbul 2009.</p>
Course Resources

[1] Mevlana Celaleddin-i Rumi, Mesnevi-i Şerif şerhi. (terceme ve şerh Ahmed Avni Konuk, Yay. haz. S. Eraydın, M. Tahralı) Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2004.
[2] Diyanet İslam Ansiklopedisi, ilgili maddeler.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5