Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Media ve Din SAU 173 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. ABDULMUTTALİP BAYCAR,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Türk medyasında din, dinin ele alınışı, dine yaklaşım konusunda bilgi vermek. televizyon ve internette dini söylemler, dinin farklı görünümlerine ilişkin bakış açısı kazandırmak.
Course Content Bu derste Medyada din, din söylemi ve tüketimi üzerinde durulacaktır.
Türk sineması ve dizilerinde dinin ele alınışı ve temsiline değinilecek, dini grupların medya dile ilişkisi konu edilecektir. ayrıca dini dijitalleşmesi bağlamında dinin sosyal medyada yer alış biçimleri, bilgi kaynağı olarak internet konularına değinilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Medyada dinin ele alınışını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Medyada görülen din söylemleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 İnternetin ve sosyal medyanın dini hayatla ilişkisini kurar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Türk medyasında dinin ve din adamlarının yeri hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medyada din bilgisi
2 Medyada din söylemleri
3 Medyada din tüketimi, dini semboller
4 Moda ve din
5 Dinsel nefret ve medya
6 Sinema ve din
7 Türk filmlerinde din
8 Dini grupların medyayla ilişkisi
9 Dini müzik ve medya
10 Dijitalleşen din
11 Dini biçimlendirici olarak internet
12 Din eğitiminin dijitalleşmesi
13 Sosyal medya ve din adamları
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Medya ve Din, Ed: Mete Çamdereli, Köprü Kitaplar, İstanbul, 2014
Course Resources Dijitalleşen Din, Ed: Mete Çamdereli, Betül Onay Doğan, Nihal Kocabay Şener, Köprü Kitaplar, İstanbul, 2015
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 10 10
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 5