Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam ve Toplum SAU 172 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ABDULLAH İNCE
Course Lecturers Doç.Dr. ABDULLAH İNCE,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dini grup kavramının sosyolojik bağlamda ele alınışını bilmek, dini grupları tanımları işlevleri yönüyle tanımak, Türkiye´deki dini grupları tanımak, ilgili metinleri okumak

Course Content

Sosyolojide grup
Dini grup kavramı
Dini grup örnekleri
Dini grupların işlevleri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam´ın ana kaynaklarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 İslam´ın ana konularını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
3 İslam´ın toplumsal hayata bakışını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 İslam´ın birey ve topluma bakışını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İslam'da Gruplaşma Olgusuna Bakış, Dini Grup Kavramı
2 Dini grupların genel özellikleri
3 Türkiye’de dini grupların teorik, sosyolojik kökenleri ve toplumsal işlevleri
4 Tarikat ve cemaat olgusu
5 Mehmet Zahit Kotku ve İskenderpaşa Cemaati
6 Mahmut Sami Ramazanoğlu ve Erenköy Cemaati
7 Menzil cemaati
8 Mahmut Ustaosmanoğlu ve Çarşamba Cemaati
9 Süleyman Hilmi Tunahan ve Süleymancı Hareket
10 Bedi´üzzaman Said Nursi ve Nurcu Hareket
11 Modernleşme Sürecinin Ürünü Olan Modern Dini Hareketler; Dernekler vakıflar
12 Radikal dini akımlar
13 Milli Görüş Hareketi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources

Dinin Örgütsel İklimi Dini Gruplar, Niyazi Akyüz, Gündüz, Ankara, 2007
Dini Gruplar Sosyolojisi, Adem Efe, Dönem Yayıncılık, 2013

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 1 6 6
Ödev 1 12 12
Final 1 20 20
Total Workload 114
Total Workload / 25 (Hours) 4.56
dersAKTSKredisi 5