Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kur’An Kissalarinin Çağdaş Yorumu SAU 171 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. GÖKHAN ATMACA
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Ders, kıssa kavramını analiz etmeyi, kıssa ile ilgili temel bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Course Content Kıssa kavramının analizi ve kıssa türünün tarihçesi, Kuran kıssalarının çeşitleri ve sınıflandırılması, Kuranda kıssaların anlatım metodu, Bazı kıssaların analizi ve öğretimi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kıssa kavramını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Kıssaların önemi ve amacını açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Kuran kıssalarının tarihi açıdan değerini tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Kuranda kıssaların anlatım metodunu bilir ve örneklendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Kurandaki bazı kıssaları analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Kurandaki bazı kıssaların öğretimi için strateji geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kıssa kavramının analizi ve kıssa türünün tarihçesi
2 Kıssaların önemi ve amacı
3 Kuran kıssalarının çeşitleri ve sınıflandırılması
4 Kuran Kıssalarının tarihi açıdan değeri
5 Kıssalarda görülen temel unsurlar-Kuranda kıssaların anlatım metodu
6 Hz. Adem Kıssasının anlizi
7 Hz. İbrahim Kıssasının analizi
8 Hz. Yusuf Kıssasının analizi
9 Hz. Yusuf Kıssasının analizi
10 Hz. Lokman Kıssasının analizi
11 Karun Kıssasının analizi
12 Hz. Musa Kıssasının analizi
13 Ashab-Kehf Kıssasının analizi
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Kutub, S. (1999). Kuranda Edebi Tasvir, İstanbul: Ravza Yayınları
Sayı, A (1999). Firavun, Haman ve Karun Karşısında Hz. Musa, İstanbul: İz Yayınları
Şengül, İ. (1994). Kuran Kıssaları Üzerine, İzmir: Işık yayınları
Şimşek, M. S. (1998). Kuran Kıssalarına Giriş, İstanbul: Yöneliş Yayınları
Yıldırım, S. (1979). Kuran-ı Kerimde Kıssalar, A.Ü.İ.İ.F.D., S.,3 s.37-97.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 4 4
Ödev 1 6 6
Total Workload 126
Total Workload / 25 (Hours) 5.04
dersAKTSKredisi 5