Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Teolojisinin Temel Meseleleri SAU 170 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. RAMAZAN BİÇER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrenciler İslam teolojisi ilminin iman-islâm, Uluhiyet, nübüvvet ve ahiret konularını ve bunların alt başlıklarını oluşturan meseleleri bilir ve tanımlar.
Course Content Bu ders, din, iman, islam küfür, şirk gibi temel kavramları, Allahn varlığı ve sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve ahirette hayatı ile ilgili konuları içerir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İslam Teolojisinin tanımı, amacı ve konusunu tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 İman-islam, küfür ve şirk gibi temel kavramları ve bunların çeşitlerini kavrar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Allah´ın varlığı , sıfatları, insan ve fiilleri, kaza-kader konularını kavrar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Peygamberlere iman, peygamberlerin sıfatları, mucize ve diğer olağanüstü hallere ilişkin konuları kavrar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Kitaplara ve meleklere imana ilişkin konuları anlar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şeffat, sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları kavrar ve tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Din ve İmanın tanımı, imanın muhtevası ve çeşitleri
2 İman-İslam ve iman-amel ilişkisi
3 Küfür, şirk, irtidad, kavramları ve şirk çeşitleri
4 Allah´ın varlığı ve karşı çıkanlar
5 Allah´ın isimleri
6 Allah´ın tenzihi/Selbi, subutî, fiilî ve haberî sıfatları
7 Kaza ve Kadere iman ve İnsanın fiilleri ve irade hürriyeti
8 Peygamberlere iman,
9 Olaganüstülükler: Mucize ve keramet, Sihir ve büyü
10 Kitaplara iman ve ilahî Kitapların özellikleri
11 Ahiret gününe iman ve ahiret gününün evreleri
12 İslam dünyasında mezhepler
13 Dini istismar eden İslam söylemli akımlar
14 Din ve Sekülerllik/Laiklik
Resources
Course Notes Klavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslâm Akâidi ve Kelâm Giriş İstanbul, İstanbul, 2004.
Course Resources TDV İslam Ansiklopedisi ilgili maddeleri
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 9 18
Ödev 1 7 7
Final 1 14 14
Total Workload 113
Total Workload / 25 (Hours) 4.52
dersAKTSKredisi 5