Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arapçaya Giriş SAU 153 0 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. HAMZA ERMİŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencilere temel düzeyde arapça bilgilerinin kazandırılması.
Course Content Temel Arapça ile ilgili bilgilerin verilmesi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Harflerin yazılış ve okunuşlarını kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Sözlü Sınav,
2 Arapçada kelime türlerini kavrar. Benzetim, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Rol Oynama, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav,
3 Arapçada cümle türlerini kavrar. Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Rol Oynama, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Sözlü Sınav,
4 Fiil türlerini kavrar. Benzetim, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Rol Oynama, Gösteri, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Harf-i Cerleri kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Sözlü Sınav,
6 Tamlamaları öğrenir. Benzetim, Grup Çalışması, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Harflerin yazılış ve okunuşları
2 Arapçada kelime türleri
3 Müfret-Müsenna-Cemi (Cemi Türleri)
4 Müzekker-Müennes
5 Marife-Nekre
6 Arapçada cümle türleri.
7 İsim Cümlesi
8 İsim Cümlesi
9 Fiil türleri
10 Mazi-Muzari-Emir
11 Aksam-ı Seb´a
12 Harf-i Cerler
13 Tamlamalar
14 Zamirler
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 2 2
Final 1 5 5
Total Workload 62
Total Workload / 25 (Hours) 2.48
dersAKTSKredisi 5